Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetuspaikan hyväksyminen

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esikoulupaikka hyväksytään sähköisesti.  Syksyllä 2023 esikoulun aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2023 ja päättyy 24.5.2024. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkronalle sähköpostitse ilkka.halmkrona@tornio.fi.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi hoitoa eli täydentävää varhaiskasvatusta, hänestä tulee täyttää sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa hyväksyä lapselle esikoulupaikka. Lisätietoja esiopetuksesta saa esiopetuksen aluejohtajalta Raisa Niskalalta p. 0407172451 kello 8:00-15:00 välisenä aikana.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion kaupungin esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, peritään asiakasmaksu. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta  loma-aikoina, maksu peritään koko­päiväisen varhaiskasvatusmaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Varhaiskasvatuksen uudet maksuluokat astuvat voimaan 1.8.2023. Uusista maksuluokista päätetään 9.2.2023 Sivistyslautakunnan kokouksessa. Tämän jälkeen teillä on mahdollista hakea tulevalle syksylle 1.8.2023 täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistä tukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Toiminta- ja loma-ajat 2022–2023

 • Syksy 15.8. – 16.12.2022
 • Kevät 9.1. – 26.5.2023
 • Syysloma 17. – 23.10 2022
 • Joululoma 19.12.2022 – 8.1.2023
 • Talviloma 6.3. – 12.3.2023
 • Pääsiäisloma 7.4 -10.4.2023
 • Vappu 1.5.2023
 • Helatorstai ja perjantai 18.-19.5.2023
 • Varhaiskasvatusopettajien ja -hoitajien koulutuspäivät ovat 11.-12.8.2022

Toiminta- ja loma-ajat 2023-2024

 • Syksy 14.8. – 18.12.2023
 • Kevät 8.1. – 24.5.2024
 • Syysloma 16.10 – 22.10.2023
 • Joululoma 19.12.2023 – 7.1.2024
 • Talviloma 4.3 – 8.3.2024
 • Pääsiäisloma 29.3 -1.4.2024
 • Vappu 1.5.2024
 • Helatorstai ja perjantai 9.-10.5.2024
 • Varhaiskasvatusopettajien ja -hoitajien koulutuspäivät ovat 10.-11.8.2023

 

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana kolme esiopetusryhmää

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat. Torniosta mukaan valittiin kolme esiopetusryhmää. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun.

Torniosta vuonna 2021 mukaan valitut esiopetusryhmät:
 • Seminaarin esiopetusryhmä, 10 lasta
 • Kaakamon esiopetusryhmä, 8 lasta
 • Hannulan esiopetusryhmä, 13 lasta
 • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2016 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2022 ja keväällä 2023.
Torniosta vuonna 2022 mukaan valitut esiopetusryhmät:
 • Seminaarin esiopetusryhmä, 23 lasta
 • Kaakamon esiopetusryhmä, 8 lasta
 • Hannulan esiopetusryhmä, 38 lasta
 • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2017 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Lue lisää

Sivun alkuun