Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti. Syksyllä 2021 esikoulun aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Seminaarinkatu 18, 95400 Tornio. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen päivähoitohakemus.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta, p. 040 753 6231.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion kaupungin esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään hoitomaksu. Hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Toiminta- ja loma-ajat 2021–2022

Syksy

16.8 – 17.12.2021

Kevät

10.1. – 25.5.2022

Syysloma

18. – 24.10 2021

Joululoma

20.12.2021 – 9.1.2022

Talviloma

7. – 13.3.2022

Pääsiäisloma

15 -18.4.2022

Varhaiskasvatusopettajien ja -hoitajien koulutuspäivät ovat 12.-13.8.2021.

Sivun alkuun