Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2020-2021

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esikouluun ilmoittautuminen sähköisesti 20.1. – 31.1.2020 www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/. Ensi syksynä aloittavat esikoulunsa vuonna 2014 syntyneet lapset.Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio perjantaihin 31.1.2020 mennessä. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen päivähoitohakemus osoitteessa www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelu

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta 040-753 6231.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään hoitomaksu. Hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Esiopetus  2020–2021

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sivistyslautakunta on kokouksessa 27.11.2019 §119 päättänyt, että maksutonta esiopetusta järjestetään 700 tuntia ajalla 17.8.2020–28.5.2021 (neljä tuntia/pv).

Toiminta- ja loma-ajat 2020–2021

Syyslukukausi 17.8.–17.12.2020

  • syysloma 12.–18.10.2020
  • esiopetusta ei järjestetä kahtena päivänä marraskuussa jolloin on esi- ja alkuopetuspäivät
  • joululoma 18.12.2020–6.1.2021

Kevätlukukausi 7.1.–28.5.2021

  • talviloma 8.–14.3.2021
  • pääsiäinen 2.-5.4.2021
  • helatorstai 13.5.2021
  • ei esiopetusta 14.5.2021
Sivun alkuun