Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti.  Syksyllä 2022 esikoulun aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Seminaarinkatu 18, 95400 Tornio. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi hoitoa eli täydentävää varhaiskasvatusta, hänestä tulee täyttää sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa esiopetuksesta saa esiopetuksen aluejohtajalta Raisa Niskalalta p. 0407172451 kello 8:00-15:00 välisenä aikana.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion kaupungin esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, peritään asiakasmaksu. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta  loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistä tukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Toiminta- ja loma-ajat 2022–2023

 • Syksy 15.8. – 16.12.2022
 • Kevät 9.1. – 26.5.2023
 • Syysloma 17. – 23.10 2022
 • Joululoma 19.12.2022 – 8.1.2023
 • Talviloma 6.3. – 12.3.2023
 • Pääsiäisloma 7.4 -10.4.2023
 • Vappu 1.5.2023
 • Helatorstai ja perjantai 18.-19.5.2023
 • Varhaiskasvatusopettajien ja -hoitajien koulutuspäivät ovat 11.-12.8.2022

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana kolme esiopetusryhmää

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat. Torniosta mukaan valittiin kolme esiopetusryhmää. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun.

Torniosta vuonna 2021 mukaan valitut esiopetusryhmät:
 • Seminaarin esiopetusryhmä, 10 lasta
 • Kaakamon esiopetusryhmä, 8 lasta
 • Hannulan esiopetusryhmä, 13 lasta
 • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2016 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2022 ja keväällä 2023.
Torniosta vuonna 2022 mukaan valitut esiopetusryhmät:
 • Seminaarin esiopetusryhmä, 23 lasta
 • Kaakamon esiopetusryhmä, 8 lasta
 • Hannulan esiopetusryhmä, 38 lasta
 • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2017 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Lue lisää

Sivun alkuun