Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään hoitomaksu. Hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Esiopetus  2019–2020

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sivistyslautakunta on kokouksessa 23.1.2019 §14 päättänyt, että maksutonta esiopetusta järjestetään 720 tuntia ajalla 12.8.2019–29.5.2020 (neljä tuntia/pv).

Toiminta- ja loma-ajat 2019–2020

Syyslukukausi 12.8.–19.12.2019

  • syysloma 14.–18.10.2019
  • joululoma 20.12.2019–6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.–29.5.2020

  • talviloma 2.–6.3.2020
  • esiopetusta ei järjestetä  7.-8.11.2019,  22.5.2020.
Sivun alkuun