Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti. Syksyllä 2021 esikoulun aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Seminaarinkatu 18, 95400 Tornio. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen päivähoitohakemus.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta, p. 040 753 6231.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion kaupungin esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, peritään asiakasmaksu. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta  loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistä tukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Toiminta- ja loma-ajat 2021–2022

 • Syksy 16.8. – 17.12.2021
 • Kevät 10.1. – 25.5.2022
 • Syysloma 18. – 24.10 2021
 • Joululoma 20.12.2021 – 9.1.2022
 • Talviloma 7. – 13.3.2022
 • Pääsiäisloma 15. -18.4.2022
 • Varhaiskasvatusopettajien ja -hoitajien koulutuspäivät ovat 12.-13.8.2021

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana kolme esiopetusryhmää

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat. Torniosta mukaan valittiin kolme esiopetusryhmää. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun.

Torniosta mukaan valitut esiopetusryhmät:
 • Seminaarin esiopetusryhmä, 10 lasta
 • Kaakamon esiopetusryhmä, 8 lasta
 • Hannulan esiopetusryhmä, 13 lasta
 • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2016 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Lue lisää

Tornion kaksivuotinen esiopetus

Sivun alkuun