Nuorten työllistäminen yrityksiin ja yhdistyksiin kesätyösetelin avulla

Tornion kaupungilla on käytössä nuorten kesätyöseteli, jolla nuori voi hakea kesätyötä yrityksestä tai yhdistyksestä.

Yrittäjän tai yhdistyksen ottaessa nuoren kesätyösetelillä töihin kaupunki sitoutuu maksamaan yrittäjälle tai yhdistykselle tukea 120 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta. Yrittäjän tai yhdistyksen edellytetään maksavan nuorelle oman työehtosopimuksen mukainen palkka tai vähintään 180 euroa/viikko 15–16 vuotiaalle ja vähintään 200 euroa/viikko 17 vuotta täyttäneelle.

Opinto-ohjaajat jakavat maaliskuun aikana kesätyösetelit 31.7. mennessä 15 vuotta täyttäville torniolaisille peruskoululaisille ja lukiolaisille. 

Ammattikoulussa opiskeleva hakee kesätyösetelin kaupungintalolta, asiakaspalvelupiste Kompassista.

Seteleitä jaetaan 31.8.2022 asti, ja se pitää hakea seteliä ei saa sähköisessä muodossa.

Kesätyöseteli tilityksiä ei makseta elokuun 2022 aikana. Syyskuusta lähtien jatkuu tilitysten maksu.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyösetelijärjestelmä koskee torniolaisia 15 vuotta täyttäneitä ammattikoululaisia, peruskoululaisia, lu­kio­lai­sia ja tänä keväänä peruskoulun tai lukion päättäviä nuoria.
 • Nuori saa yhden kesätyösetelin, jonka voi käyttää yhdellä työnantajalla.
 • Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen, mutta koko jakso on tehtävä samalla työnantajalla.
 • Mikäli nuori työllistyy Tornion kaupungille kesätöihin, tulee hänen luovuttaa seteli esimiehelleen.
 • Työnantajana voi olla yritys/yhdistys. Työnantajana ei voi toimia kotitalous tai yksityishenkilö.
 • Yrittäjä/yhdistys valitsee nuoret työntekijät ja vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista, mm. tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Työsuhteen keston tulee olla 1–4 viikkoa (yht. 20 työpäivää).
 • Yhdeltä viikolta maksettavan bruttopalkan tulee olla vähintään 180 € 15–16 vuotiaan ja vähintään 200 € 17 vuotta täyttäneen nuoren osalta  (TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteen vuoksi), kuitenkin noudattaen TES:n mukaista sopimusta.
 • Työsuhteen tulee olla voimassa 1.6.–31.8. välisenä aikana.
 •  Yrityksille/yhdistyksille Tornion kaupungin maksaman tuen määrä on 120 €/nuori/viikko, enintään neljä viikkoa.
 • Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita.
 • Minimipalkkaa maksettaessa (180/200 euroa/viikko) päivittäinen työaika on enintään max 6 tuntia. TES:n mukaista palkkaa maksettaessa päivittäinen työaika on enintään kahdeksan 8 tuntia. Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin mittainen ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 • Mikäli nuori käyttää kesätyöseteliä väärin, hän on siitä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita, päivähoitoa, vanhuspalveluja, koulutusta, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja sekä asuinalueiden ja elinympäristön ylläpitoa. Kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana.

Tarjoamme kesätyö- ja harjoittelupaikkoja vuosittain noin sadalle koululaiselle ja opiskelijalle. Kaupungin kesätyöhön valittavan on oltava torniolainen 16 vuotta täyttänyt koululainen tai opiskelija. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan kesätyöpaikan lähihoitaja- ja sairaanhoito-opiskelijoille, AMK- sekä yliopisto-opiskelijoille.

Tornion kaupungin kesätyöpaikat koululaisille ja opiskelijoille ovat haettavissa sähköisesti joka vuosi helmikuun ajan.

Sivun alkuun