Nuorten työllistäminen yrityksiin ja yhdistyksiin kesätyösetelin avulla

Tornion kaupungilla on käytössä nuorten kesätyöseteli, jolla nuori voi hakea kesätyötä yrityksestä tai yhdistyksestä.

Yrittäjän tai yhdistyksen ottaessa nuoren kesätyösetelillä töihin kaupunki sitoutuu maksamaan yrittäjälle tai yhdistykselle tukea 120 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta. Yrittäjän tai yhdistyksen edellytetään maksavan nuorelle oman työehtosopimuksen mukainen palkka tai vähintään 170 euroa/viikko 15–16 vuotiaalle ja vähintään 190 euroa/viikko 17 vuotta täyttäneelle.

Opinto-ohjaajat jakavat maaliskuun aikana kesätyösetelit 31.7. mennessä 15 vuotta täyttäville torniolaisille peruskoululaisille ja lukiolaisille. Ammattikoulussa opiskelevat torniolaiset nuoret hakevat kesätyösetelin Tornion kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista (väistötiloissa osoitteessa, Urheilukatu 4)

Kaupungintalo (osoitteessa, Urheilukatu 4) on suljettu, mutta setelin pystyy noutamaan.
Yhteydenotto numeroon 040 126 7900 taikka s-postiin kompassi@tornio.fi, niin voit sopia milloin setelin haet.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyösetelijärjestelmä koskee torniolaisia 15 vuotta täyttäneitä ammattikoululaisia, peruskoululaisia, lu­kio­lai­sia ja tänä keväänä peruskoulun tai lukion päättäviä nuoria.
 • Nuori saa yhden kesätyösetelin, jonka voi käyttää yhdellä työnantajalla.
 • Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen, mutta koko jakso on tehtävä samalla työnantajalla.
 • Mikäli nuori työllistyy Tornion kaupungille kesätöihin, tulee hänen luovuttaa seteli esimiehelleen.
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia kotitalous tai yksityishenkilö.
 • Työsuhteen keston tulee olla 1–4 viikkoa (yht. 20 työpäivää).
 • Yhdeltä viikolta maksettavan bruttopalkan tulee olla vähintään 170 euroa 15–16 vuotiaalle ja vähintään 190 euroa 17 vuotta täyttäneelle TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteen vuoksi, kuitenkin noudattaen TES:n mukaista sopimusta.
 • Yrittäjä tai yhdistys valitsee nuoret työntekijät ja vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista, muun muassa tapaturmavakuutuksista, sosiaaliturvamaksuista yms.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Työsuhteen tulee olla voimassa 1.6.–31.8. välisenä aikana.
 • Tornion kaupungin maksaman tuen määrä yrityksille ja yhdistyksille on 120 euroa/nuori/viikko, enintään neljän viikon ajalta.
 • Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita.
 • Minimipalkkaa maksettaessa (170/190 euroa/viikko) päivittäinen työaika on enintään kuusi (6) tuntia. TES:n mukaista palkkaa maksettaessa päivittäinen työaika on enintään kahdeksan (8) tuntia. Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin mittainen ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 • Mikäli nuori käyttää kesätyöseteliä väärin, hän on siitä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita, päivähoitoa, vanhuspalveluja, koulutusta, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja sekä asuinalueiden ja elinympäristön ylläpitoa. Kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana.

Tarjoamme kesätyö- ja harjoittelupaikkoja noin sadalle kouluaiselle ja opiskelijalle. Kaupungin kesätyöhön valittavan on oltava torniolainen 16 vuotta täyttänyt koululainen tai opiskelija.

Tornion kaupungin kesätyöpaikat koululaisille ja opiskelijoille ovat haettavissa sähköisesti joka vuosi helmikuun ajan.

Sivun alkuun