Nuorten työllistäminen kesätyösetelin avulla

Tornion kaupungilla on käytössä nuorten kesätyöseteli, jolla nuori voi hakea kesätyötä yrityksestä, yhdistyksestä taikka Lapin hyvinvointialueelta (Lapha).

Yrittäjän, yhdistyksen taikka Laphan ottaessa nuoren kesätyösetelillä töihin kaupunki sitoutuu maksamaan tukea 120 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta. Työnantajan edellytetään maksavan nuorelle oman työehtosopimuksen mukainen palkka tai vähintään 180 euroa/viikko 14–16 vuotiaalle ja vähintään 200 euroa/viikko 17 vuotta täyttäneelle.

Opinto-ohjaajat jakavat maaliskuun aikana kesätyösetelit vuonna 2008 (vuoden 2023 aikana 15 vuotta täyttävä) tai sitä aiemmin syntyneille torniolaisille peruskoululaisille ja lukiolaisille. 

Ammattikoulussa opiskeleva hakee kesätyösetelin kaupungintalolta, asiakaspalvelupiste Kompassista. Kompassi on avoinna arkisin klo 9–15, Suensaarenkatu 4.

Setelin voi hakea 13.3.2023 lähtien, ja se pitää hakea seteliä ei saa sähköisessä muodossa.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyösetelijärjestelmä koskee vuonna 2008 tai sitä aiemmin syntyneitä torniolaisia ammattikoululaisia, peruskoululaisia, lu­kio­lai­sia ja tänä keväänä peruskoulun tai lukion päättäneitä nuoria.
 • Nuori saa yhden kesätyösetelin, jonka voi käyttää yhdellä työnantajalla.
 • Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen, mutta koko jakso on tehtävä samalla työnantajalla.
 • Työsuhteen keston tulee olla 1–4 viikkoa (yht. 20 työpäivää).
 • Työsuhteen tulee olla voimassa 1.6.–31.8. välisenä aikana
 • Mikäli nuori työllistyy Tornion kaupungille kesätöihin, tulee hänen luovuttaa seteli esihenkilölleen.
 • Työnantajana voi olla yritys/yhdistys/Lapha. Työnantajana ei voi toimia kotitalous tai yksityishenkilö.
 • Yrittäjä/yhdistys/Lapha valitsee nuoret työntekijät ja vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista, mm. tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Yhdeltä viikolta maksettavan bruttopalkan tulee olla vähintään 180 € 14–16 vuotiaan ja vähintään 200 € 17 vuotta täyttäneen nuoren osalta  (TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteen vuoksi), kuitenkin noudattaen TES:n mukaista sopimusta.
 • Tornion kaupungin maksaman tuen määrä on 120 €/nuori/viikko, enintään neljä viikkoa.
 • Minimipalkkaa maksettaessa (180/200 euroa/viikko) päivittäinen työaika on enintään max 6 tuntia. TES:n mukaista palkkaa maksettaessa päivittäinen työaika on enintään kahdeksan 8 tuntia. Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin mittainen ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, kuten päivähoitoa, koulutusta, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja, kulttuuripalveluja sekä ylläpitää asuinalueita ja elinympäristöä. Monipuoliseen kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana.

Kesäisin tarjoamme koululaisille ja opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja noin sadalle nuorelle. Työhön valittavan on oltava torniolainen 16 vuotta täyttänyt koululainen tai opiskelija. 

Palkkaus työehtosopimuksen mukainen.

Tornion kaupungin kesätyöpaikat koululaisille ja opiskelijoille ovat haettavissa sähköisesti joka vuosi helmikuun ajan.

Sivun alkuun