Nuorten työllistäminen yrityksiin ja yhdistyksiin kesätyösetelin avulla

Tornion kaupungilla on käytössä nuorten kesätyöseteli, jolla nuori voi hakea kesätyötä yrityksestä tai yhdistyksestä. Yrittäjän tai yhdistyksen ottaessa nuoren kesätyösetelillä töihin kaupunki sitoutuu maksamaan yrittäjälle tai yhdistykselle tukea 120 euroa/viikko, enintään neljän viikon ajalta. Yrittäjän/yhdistyksen edellytetään maksavan nuorelle oman työehtosopimuksen mukainen palkka tai vähintään 170 euroa/viikko.

Opinto-ohjaajat jakavat maaliskuun aikana kesätyösetelit 31.7. mennessä 15 vuotta täyttäville torniolaisille peruskoululaisille ja lukiolaisille. Ammattikoulussa opiskelevat torniolaiset nuoret hakevat kesätyösetelin Tornion kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista 1 krs.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyösetelijärjestelmä koskee torniolaisia 15 vuotta täyttäneitä ammattikoululaisia, peruskoululaisia, lu­kio­lai­sia ja keväällä peruskoulun tai lukion päättäviä nuoria.
 • Nuori saa yhden kesätyösetelin.
 • Mikäli nuori työllistyy Tornion kaupungille kesätöihin, tulee hänen luovuttaa seteli esimiehelleen.
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys, ei kotitalous tai yksityishenkilö.
 • Yrityksille ja yhdistyksille maksettava tuki määrä on 120 euroa/nuori/viikko. Tukea maksetaan enintään neljä viikkoa.
 • Yrittäjä tai yhdistys valitsee nuoret työntekijät ja vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Työsuhteen keston tulee olla 1–4 viikkoa (yht. 20 työpäivää). Yrittäjän tai yhdistyksen maksaman bruttopalkan tulee olla yhdeltä viikolta vähintään 170 e, kuitenkin noudattaen TES:n mukaista sopimusta.
 • Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita.
 • Päivittäisen työajan tulee olla vähintään kuusi ja enintään kahdeksan tuntia. Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 • Työsuhteen tulee olla voimassa 1.6.–31.8. välisenä aikana.
 • Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen, mutta samalla työnantajalla.
 • Mikäli nuori käyttää seteliä väärin, hän joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Tornion kaupunki tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja noin sadalle koululaiselle ja opiskelijalle. Kesätyöpaikkaan valittavan on oltava 16 vuotta täyttänyt torniolainen nuori.

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, esimerkiksi terveydenhuoltoa, päivähoitoa, vanhuspalveluja, koulutusta, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja sekä teiden, asuinalueiden ja elinympäristön ylläpitoa. Kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana.

Kesätyöpaikkahakemus täytetään sähköisesti Kuntarekryn kautta 1.–28.2. välisenä aikana.

Sivun alkuun