Os­to­las­kuai­neis­tot

Os­to­las­ku­da­ta sisältää kaupungin ostoihin ja in­ves­toin­tei­hin liittyvät kirjanpidon laskurivit kaikilta kaupungin toi­mia­loil­ta. Aineiston jul­kai­se­mi­ses­sa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kun­tayh­ty­mien os­to­las­ku­da­tan avaamisen ohjetta.

Os­to­las­kuai­neis­tot

Tällä sivulla julkaistava ostolaskudata sisältää Tornion kaupungin ostoihin ja investointeihin liittyvät kirjanpidon laskurivit kaikilta kaupungin toimialoilta. Lisäksi aineistoon sisältyy myös kaupungin rahoitusmenoihin liittyviä kirjauksia. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta. Ostolaskuaineistosta on Kuntaliiton suosituksen mukaisesti poistettu yksityishenkilöt ja toiminimet.

Ostolaskudata päivitetään tälle sivulle kuukausittain aineiston valmistumisen jälkeen.

Mahdolliset tietopyynnöt pyydämme tekemään sähköisellä tietopyyntölomakkeella.