Tornion kaupungin myöntämät avustukset yhteisöille ja nuorten toimintaryhmille


Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille kylille ja yhdistyksille. Avustusta haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakuaika ilmoitetaan virallisella kuulutuksella ennen hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin verkkosivulla. Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 1. – 31.3.2024.

Sähköisen avustuslomakkeen lähettämistä varten tarvitaan vahva tunnistautuminen (mobiilivarmenne tai pankkitunnukset). Paperiset allekirjoitetut avustushakemukset lähetetään kirjaamoon osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Nuorisotoimen avustuksia voivat hakea myös nuorten vapaat toimintaryhmät sekä rekisteröityjen aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.

Yhteisöjen avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden (Tornion kaupunkistrategia 2021-2025) toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti. 

Avustukset kohdennetaan toimintaan, joka edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa, kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä ja ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä luonne sekä yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö. Avustuksia koskevat määrärahat sisällytetään vuosittain kaupungin talousarvioon.

 Avustusten saajien toivotaan toiminnassaan huomioivan kaupungin strategiassa korostetut toimintaperiaatteet, joita ovat:

  1. Rohkea
  2. Turvallinen
  3. Kestävä

Sellaiseen toimintaan, johon sisältyy piirteitä edellä mainittujen arvojen vastaisuudesta, ei myönnetä avustuksia.
Nuorten toimintaryhmien avustuksia myönnetään kohdeavustuksina kertaluonteisiin, tiettynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman, toiminnallisen projektin, esiintyismatkan tai vaikkapa nuorisobändin demolevyn tekemistä varten.

Avustusmuotoina ovat:

Toiminta-avustus
Kohdeavustus
Toimitila-avustus

Lue lisää avustuksien myöntämisperiaatteista tästä: 

Avustusten hakulomakkeet löydät tästä:

Lisätietoa:
Auli Pietikäinen
nuorisotyön päällikkö
auli.pietikainen@tornio.fi
p.
0408677842

 

 

Sivun alkuun