Etsivä nuorisotyö

Tornion kaupungissa työskentelee yhteensä kolme etsivää nuorisotyöntekijää. 13-17 -vuotiaita nuoria on tukemassa yksi etsivä nuorisotyöntekijä, joka toimii vahvasti yhteistyössä yläkoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  ”Kouluetsivä” on myös mukana nuorisotoimen eri tapahtumissa ja tilailloissa. 18-28- vuotiaitten nuorten kanssa työskentelee  kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot, joiden avulla voidaan tukea nuorta elämän eri kiemuroissa. Etsivän nuorisotyön tavoitteet ja arvot ovat hyvin samanlaisia vaikka ikäryhmät poikkeavat toisistaan.

Mihin tilanteeseen?

 • Jos nuori tarvitsee tukea arjen- ja elämänhallinnan kanssa
 • Jos nuorella ei ole työ- tai opiskelupaikkaa
 • Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työpaikastaan
 • Jos nuori tarvitsee tukea asepalveluksen aloittamisessa tai palvelus keskeytyy

Kuka voi olla yhteydessä?

 • Nuori itse
 • Vanhemmat
 • Kouluhenkilökunta
 • Viranomaiset (esim.Kela, TE-toimisto, sosiaalitoimisto, poliisi)
 • Lähipiiriin kuuluva henkilö

Yhteistyötahot

 • Työvoimalasäätiö
 • TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus
 • Sosiaalitoimisto
 • Kela
 • Peruskoulut
 • Toisen asteen koulutus
 • Korkeakoulu
 • Mielenterveystoimisto ja nuorisopsykiatria
 • Nuorisotoimi
 • Seurakunta
 • A-klinikka

Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminnot

 • Jantterit (poikatyö)
 • Kööri (nuorten aikuisten ryhmä)
 • Mammat (nuorten äitien ryhmä)

Käytössämme on PAR-järjestelmä, johon kirjaamme kaikki nuoret, joista on tullut ilmoitus etsivään nuorisotyöhön.

Sivun alkuun