Etsivä nuorisotyö logo

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot, joiden avulla voidaan tukea nuorta elämän eri kiemuroissa.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Nuorisotyö » Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Torniossa etsivä nuorisotyö on kaikkia torniolaisia 15-28-vuotiaita nuoria varten. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot, joiden avulla voidaan tukea nuorta elämän eri kiemuroissa. Etsivän nuorisotyön arvoina toimivat muun muassa vapaaehtoisuus, luottamus ja kunnioitus.

Mihin tilanteeseen?

 • Jos nuori tarvitsee tukea arjen- ja elä­män­hal­lin­nan kanssa
 • Jos nuorella ei ole työ- tai opis­ke­lu­paik­kaa
 • Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työ­pai­kas­taan
 • Jos nuori tarvitsee tukea ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­mi­ses­sa tai palvelus keskeytyy

Kuka voi olla yhteydessä?

 • Nuori itse
 • Vanhemmat
 • Kou­lu­hen­ki­lö­kun­ta
 • Vi­ran­omai­set (esim. Kela, so­si­aa­li­toi­mis­to, poliisi)
 • Lähipiiriin kuuluva henkilö

Yhteistyötahot

 • Työ­voi­ma­la­sää­tiö
 • Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu
 • So­si­aa­li­toi­mis­to
 • Kela
 • Peruskoulut
 • Toisen asteen koulutus
 • Korkeakoulu
 • Mie­len­ter­veys­toi­mis­to ja nuo­ri­sop­sy­kiat­ria
 • Nuo­ri­so­toi­mi
 • Seurakunta
 • A-klinikka

Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminnot

 • Kööri (nuorten aikuisten ryhmä)
 • Mammat (nuorten äitien ryhmä)

Käytössämme on PAR-järjestelmä, johon kirjaamme kaikki nuoret, joista on tullut ilmoitus etsivään nuorisotyöhön, ja jotka ovat etsivän nuorisotyön avun ja tuen piirissä.