Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Meri-Lapin alueellinen ope­tus­suun­ni­tel­ma täydentää ja täsmentää ope­tus­hal­li­tuk­sen laatimia ope­tus­suun­ni­tel­man yleisiä perusteita.

Pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man perusteet

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta vuonna 2016.

Syksystä 2020 alkaen on A1-kielen opetus alkanut Torniossa jo ensimmäisellä luokalla.

Vuosiluokkien 7–9 osalta uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.