Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan tehtävänä on val­tiol­lis­ten ja kun­nal­lis­ten vaalien toi­mit­ta­mi­seen liittyvien tehtävien hoitaminen.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Päätöksenteko » Keskusvaalilautakunta

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. Keskusvaalilautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä (sijajärjestyksessä), kuitenkin vähintään viisi. Lautakunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen.

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan kokoonpano 2021–2025

Jäsen
Ketopaikka Tony (Kok.)
Koivunen Niina (SDP)
Kvist Pekka (PS)
varapuheenjohtaja
Muhonen Marjo (Vas.)
Tervahauta Marja-Riitta (Kesk.)
puheenjohtaja
Varajäsenet
1. varajäsen Roininen Tuula (Kesk.)
2. varajäsen Marttala Pekka (PS)
3. varajäsen Kanto Eija (SDP)
4. varajäsen Parkkila Olavi (Vas.)
5. varajäsen Väänänen Risto (Kok.)