Alueellinen vastuumuseo

Tornionlaakson museo on nimitetty alueelliseksi vastuumuseoksi vuoden 2020 alusta. Museo toimii alueensa kulttuuriympäristön asiantuntijana ja vastaa rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä viranomais- ja asiantuntijatehtävistä Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Tornionlaakson museo tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa alueensa kulttuuriympäristön säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Kuvassa on Pohjois-Suomen kartta, jolle on merkitty Tornionlaakson museon vastuualueen kunnat.

Tornionlaakson kulttuuriympäristö

Tornionlaakso on maantieteellinen ja kulttuurinen alue Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Molemmin puolin rajaa sijaitseva Tornion- ja Muonionjokien valuma-alue muodostaa yhtenäisen kulttuuri- ja murrealueen. Tornionjoki hallitsee koko Tornionlaaksoa ja asukkaat kutsuvatkin rajajokea Väyläksi. Kulttuuriympäristöön kuuluvat rakennettu kulttuuriympäristö, maisema ja arkeologinen kulttuuriperintö.

Keimiöniemen kalakenttä, Muonio

Nedre Vojakkala, Sverige

Kulttuuriympäristömme ominaispiirteet

Tornionlaakson kulttuuriympäristöön kuuluvat niin Perämeren pohjukan historialliset kaupungit, elinvoimaiset jokilaaksot peräpohjalaisine pihapiireineen kuin Pallaksen ja Ylläksen jylhät tunturimaisemat.

Tornionlaaksolaisen kulttuuriympäristön ydinaluetta on Väylänvarren vanha joenvarsiasutus molemmin puolin rajaa Vojakkalasta Pelloon. Tornionjoen jokivarsiasutuksen vanhojen kantatalojen pihapiirit komeine 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen talonpoikaisrakennuksineen sijoittuvat avoimessa maisemassa näkyville paikoille jokien törmälle tai vaaran rinteeseen. Vanhimmat asuinrakennukset on sijoitettu pääty jokeen päin ja nuoremmat joen suuntaisesti. Neliömäiseen peräpohjalaiseen pihapiiriin kuuluu useimmiten myös toinen asuinrakennus ”kesä- tai mäkipuoli”, talli, navetta sekä aitat kylätien toisella puolella. Aitat ovat kaksi- tai jopa kolmekerroksisia vilja-, liha- ja vaateaittoja. Paakas- eli leipomatuvat sekä läpiajettavat porttirakennukset ovat hävinneet. Karjaa varten taloilla on ollut myös kesänavetat tai –kentät. Pihan ulkopuolella ovat saunat, kellarit ja riihet. Suuret alavat niittysaaret väylässä ovat talojen laidunsaaria. Jokea reunustavien vaarojen takana ovat suuret asumattomat erämaat, metsät ja suoalueet. Heinää tehtiin myös takamaiden pienten jokien ja järvien rannoilla.

Tutustu alueen kulttuuriympäristön eri osa-alueisiin tarkemmin vasemman reunan valikosta, joka avautuu pienestä sinisestä nuolesta klikkaamalla.

Lisätietoa Tornionlaakson kulttuuriympäristöstä

Tornionlaakson esihistoriaa (pdf)
Tornion rakennettu maaseutu (pdf)
Tornion rakennettu muisti (pdf)
Siltojen Tornio (pdf)
Tornio ja Tornionlaakso porttina pohjoiseen (pdf)

Tietosuojaseloste

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum on osa Tornion kaupungin organisaatiota. Tornionlaakson museo kerää henkilötietoja sekä kokoelmatyön yhteydessä että erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten.

Tornionlaakson museon tietosuojaseloste on osa Tornion kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisteriä ja se löytyy täältä.

Sivun alkuun