Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio sijaitsee ydinkeskustassa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä. Sijainti valtakunnan rajalla on näin ollen aina merkinnyt kansainvälisyyttä.

Tornion yhteislyseon lukio on perustettu jo vuonna 1884 ja se on Lapin maakunnan vanhin 2. asteen oppilaitos.

Tornion yhteislyseon lukion nimeä on käytetty vuodesta 1994. Aikaisemmin koulun nimenä on ollut Suensaaren lukio, Tornion yhteislyseo ja Tornion alkeiskoulu.

Opiskelijoita Tornion yhteislyseon lukiossa on noin 350 (syksy 2017) ja ammattilukiotoimintaan osallistuvia opiskelijoita noin 110. Opiskelu on luokatonta ja kurssimuotoista. Oppilailla on mahdollisuus opiskella yhteisten kurssien lisäksi erilaisia valinnaisia ja koulukohtaisia soveltavia kursseja. Lukiossa tarjotaan aloittaville opiskelijoille neljää lyhyttä kieltä eli espanjaa, saksaa, ranskaa ja venäjää.

Luokattomassa lukiossa opiskelija voi itse säädellä opinto-ohjelmansa sisältöä ja aikaa. Opiskeluaika riippuu opiskelijan tavoitteista, valmiuksista ja suoritetuista valinnoista. Normaalisti opiskelu lukiossa kestää kolme vuotta. Luokattomuus lisää myös oppilaan omaa vastuuta opiskelusta.

Koulun opetussuunnitelma korostaa monipuolisia opintoja. Laajasta ja monipuolisesta oppiainetarjonnasta opiskelija laatii oman opinto-ohjelmansa omien henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Näin opiskelija omalta osaltaan ottaa vastuun opinnoistaan ja jo lukioaikana miettii lukion jälkeisiä tavoitteitaan. Avoin oppimisympäristö, vastuu omasta opinto-ohjelmastaan ohjaa opiskelijaa arvioimaan terveesti omia kykyjään.

Oppilaskunta, joka koululla toimii tehokkaasti, pitää yllä aktiivista juhlaperinnettä ja huolehtii oppilaiden viihtyvyydestä.

Lukion nettisivut löytyvät osoitteesta www.tyll.fi.

Sivun alkuun