Ilmansuojelu

Merkittävimpiä ilmansaasteiden päästölähteitä ovat liikenne, teollisuus, energiantuotanto ja pientulisijojen käyttö. Lisäksi ilmansaasteita kulkeutuu Suomeen myös maan rajojen ulkopuolelta.

Tulisijojen käyttö

Lähiympäristön ilmanlaatuun voi vaikuttaa merkittävästi oman tulisijan käytöllä. Poltossa muodostuu pienhiukkasia, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Polttamalla tulisijassa vain puhdasta ja kuivaa puuta sekä sytyttämällä oikein ovat palamisen päästöt vain murto-osa huonosti toteutetun puunpolton päästöistä. Lisätietoa puun polttamisesta puhtaasti löytyy muun muassa Hengitysliiton sivuilta.

Ilman hiukkaspitoisuusmittaukset Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa vuosina 2013–2014

Ilmatieteen laitos mittasi Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia vuoden 2014 ajan jatkuvatoimisesti Outokummun Tornion tehtaiden tilauksesta. Raportti näiden mittausten tuloksista on nähtävissä seuraavasta linkistä: Raportti ilmanlaadun mittauksista Ruohokarissa ja Riekkolassa 2014

Vastaavia mittauksia tehtiin myös 9.1.2013–8.1.2014. Tällöin mitattiin myös pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia. Lisäksi vuoden 2013 tammi-maaliskuussa ja elo-syyskuussa kerättiin näissä mittauspaikoissa hiukkasnäytteitä, joista analysoitiin metalli- ja arseenipitoisuuksia. Raportti ilmanlaadun mittauksista Ruohokarissa ja Riekkolassa 2013

Vuosien 2013-2014 mittauksissa hiukkaspitoisuusmittarit oli sijoitettu siten, että oli mahdollista saada tietoa Outokummun teollisuusalueen hiukkaspäästöjen vaikutuksesta Tornio–Haaparanta -alueen ilmanlaatuun. Mittauspaikkojen ja Outokummun Selleen/Röyttän teollisuusalueen välillä ei ole suuria hiukkaspäästölähteitä. Niinpä silloin, kun tuuli oli Selleestä kohti mittauspaikkaa, oli mahdollista saada käsitystä Selleen/Röyttän tehtaiden vaikutuksista alueen ilmanlaatuun. Nämä mittauspaikat eivät niinkään kuvanneet Tornion ja Haaparannan keskustaajamien ilmanlaatua, koska taajamassa liikenne ja talojen tulisijat vaikuttavat enemmän ilman hiukkaspitoisuuksiin kuin Ruohokarin ja Riekkolan mittauspaikoilla. Nämä mittauspaikat kuvaavat lähinnä Tornio–Haaparanta -taajaman ulkopuolisen lähialueen ilmanlaatutilannetta siellä, missä ei ole merkittävää läheisen liikenteen päästölähdettä.

Ilmanlaatu Torniossa 2011–2012

Helmikuusta 2011 helmikuuhun 2012 mitattiin hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia Tornion keskustassa ja Näätsaaren koululla sekä analysoitiin näiltä paikoilta kerättyjen hiukkasnäytteiden metalli- ja arseenipitoisuuksia. Seuraavasta linkistä avautuu tätä tutkimusta koskeva raportti: Raportti Tornion keskustan ja Näätsaaren ilmanlaatumittauksista 2011–2012

Tutkimus puolukoiden metallipitoisuuksista

Ilmanlaatu Torniossa vuonna 2005

Vuonna 2005 tehtiin vastaavia hiukkasmittauksia keskustassa, Näätsaaren koululla ja Puuluodossa. Lisäksi keskustassa mitattiin typen oksidien pitoisuuksia. Näistä mittausten tuloksista on kerrottu seuraavissa linkeissä: Yhteenveto Tornion ilmanlaatumittauksista 2005

Sivun alkuun