Kartta- ja paikkatieto

Kar­tas­to­pal­ve­lut tuottaa, ylläpitää ja toimittaa paik­ka­tie­toai­neis­to­ja ja karttoja.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Kaavoitus ja mittaus » Kartta- ja paikkatieto

Täsmällistä kartta- ja paik­ka­tie­toa

Kartastopalvelut tuottaa, ylläpitää ja toimittaa erilaisia paikkatietoaineistoja ja karttoja, joita on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai erilaisissa tiedostomuodoissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten.

Di­gi­taa­li­set kart­ta­tuot­teet

Digitaalisia karttatuotteita voidaan tulostaa paperiversioina tai toimittaa muun muassa seuraavissa tiedostoformaateissa:

  • vek­to­ri­muo­dos­sa: dwg, dxf, dgn, xci, gt, fingis, mapinfo
  • ras­te­ri­muo­dos­sa: tiff, jpeg, ps, bmp, pdf.

Aineistoista voidaan tarvittaessa myös jalostaa erilaisia karttayhdistelmiä tai teemakarttoja. Tornion kaupungilla on käytössä Trimble Locus -paikkatietojärjestelmä.

Koordinaattijärjestelmä on GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000.