Kaikukortti

Kulttuuri kuuluu kaikille!

Kaikukortti Torniossa

Tornion kaupunki kuuluu valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kaikukortti oli kokeilussa Torniossa huhtikuu-joulukuussa 2019. Kokeilu oltiin tyytyväisiä ja kaikukortti on päätetty ottaa pysyvään käyttöön.

Mikä Kaikukortti on?

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa hankkia lippuja esimerkiksi museoon, teatteriin tai konserttiin. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.

Kuka voi saada kaikukortin?

Voit saada Kaikukortin, jos

 • käytät asiakkaana sellaisen tor­nio­lai­sen sosiaali- ja terveysalan toimijan palveluita, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa ja sinulla ei tiukan ta­lou­del­li­sen tilanteen vuoksi ole rahaa pää­sy­lip­pui­hin
 • olet vähintään 16-vuotias

Mistä Kaikukortin saa?

Kaikukortin saa alla listatuilta jakajilta Torniossa. Sinun tulee olla asiakkaana jossakin näistä paikoista, jolloin voit kysyä Kaikukortista henkilökunnalta. Henkilökunta arvioi mahdollisuutesi saada kortti. Kaikukortin saaminen ei edellytä todistusta tuloistasi. Pyydä oma korttisi sosiaali- ja terveyspalveluista, jossa olet asiakkaana. Lisätietoja Kaikukortista saat korttia jakavilta tahoilta.

Torniossa Kaikukorttia jakavat:

 • Tornion So­si­aa­li­toi­mis­to
 • Etsivä Nuorisotyö
 • Meän Talo
 • Tornion Työl­li­syys­pal­ve­lut (Suen­saa­ren­ka­tu 4)
 • Maa­han­muut­to­työ

Mihin Kaikukortti käy?

Kaikukortilla voit hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja alla listattuihin kulttuuritilaisuuksiin. Huomaathan, että tilaisuuden järjestäjä voi tehdä rajoituksia Kaikukortilla saatavilla olevien pääsylippujen ja kurssipaikkojen määrään, ja esimerkiksi loppuunmyytyyn tilaisuuteen ei voi saada ilmaislippua. Tapahtumien ja kurssien järjestäjät ilmoittavat markkinoinnissaan mahdollisuudesta saada lippuja Kaikukortilla. Huom! Haaparannan kunta liittyi kaikukortti-verkostoon vuonna 2024. Kaikukorttia voi käyttää ristiin eri Kaikukortti-alueiden kesken.

Listaan voi tulla lisäyksiä, uudet Kaikukortti-kohteet merkitään sanalla UUSI kohteen nimen jälkeen.

Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteet Torniossa:

Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteet Haaparannalla:

 • Norrbotten musiikin konsertit (Norrbottens Kam­ma­ror­kes­ter/Norrbotten Big Band)
 • Haaparannan teat­te­riyh­dis­tyk­sen tarjonta (Haparanda tea­terfö­re­ning)
 • Opin­to­yh­dis­tys ABF:n kurs­si­tar­jon­ta (Stu­dieför­bun­det ABF)
 • Aspen-halli
 • Elä­mys­mi­ni­golf EU-puistossa (Även­tyrs­gol­fen)

Miten hankit pääsylipun tai kurs­si­pai­kan Kai­ku­kor­til­la?

Voit hankkia pääsyliput Kaikukortilla kulttuurikohteiden omista myyntikanavista, et kuitenkaan verkkokaupasta. Kaikukortti-pääsylippuja saattaa olla rajattu määrä.

Kerro lippua hankkiessasi Kaikukorttisi numero ja varaudu näyttämään korttiasi, joten ota Kaikukortti mukaasi lähtiessäsi tapahtumaan. Jos hankit lipun kaupallisen lipunvälitys-toimijan kautta, sinun on maksettava palvelumaksu, vaikka itse pääsylippu on maksuton. Useimpien kulttuurikohteiden lippuja on mahdollista hankkia myös suoraan kohteista ilman palvelumaksua.

Lippuja myös lapsille

Jos perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia tai lapsenlapsia, voit hankkia Kaikukortilla maksuttomia lippuja myös heille silloin, kun menette yhdessä samaan tapahtumaan. Lapset eivät kuitenkaan voi osallistua kanssasi kansalaisopiston kursseille. Kaikukortin haltijan lasten tai lastenlasten lukumäärä merkitään korttiin kortin luovutuksen yhteydessä.

Avustaja maksutta sisään

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat kulttuurikohteet ovat sitoutuneet siihen, että mahdollinen avustaja tai tulkki pääsee aina maksutta sisään. Avustaja voi olla esimerkiksi liikkumisesteisen henkilön avustaja, näkövammaisen henkilön avustava opas tai kehitysvammaista henkilöä avustava ohjaaja. Tulkki voi olla esimerkiksi viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki tai puhetulkki. Mahdolliselle avustajalle on hankittava oma paikkalippu.

Yhteisön kaikukortti

Kaikukorttia jakavilla sosiaali- ja terveysalan toimijoilla on käytössään yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä voi hankkia yhteisön Kaikukortilla maksuttoman pääsylipun itselleen silloin, kun hän järjestää pienryhmäkäynnin yhdelle tai useammalle asiakkaalle, joilla on Kaikukortti.  Lisäksi työntekijä voi hankkia yhteisön Kaikukortilla itselleen ja tiukassa rahatilanteessa oleville alle 16-vuotiaille asiakkailleen maksuttomat pääsyliput silloin, kun hän järjestää heille pienryhmäkäynnin. Alle 16-vuotiailla asiakkailla ei ole omia Kaikukortteja, sillä Kaikukortin ikäraja on 16 vuotta.

Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän kanssa tai kahdestaan työntekijän kanssa kiinnostaa, kannattaa kysyä, lähtisikö Kaikukorttia jakavan yhteisön työntekijä kanssasi johonkin kulttuuritilaisuuteen

Kaikukortti val­ta­kun­nal­li­ses­ti

Kaikukortti käy valtakunnallisesti ristiin muiden Kaikukortissa mukana olevien kaupunkien kanssa. Voit siis hyödyntää myös muiden Kaikukortti-kaupunkien kulttuuritarjonnan. Kaikki Kaikukortti toiminnassa mukavat kunnat ja kaupungit löydät valtakunnallisilta Kaikukortin verkkosivuilta.