Jätehuolto

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella kunnan vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama Perämeren Jätehuolto Oy. Jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta. Jätehuoltoa valvoo Torniossa ja Keminmaalla Meri-Lapin ympäristönsuojelu, Kemissä Kemin kaupungin ympäristönsuojelu sekä Tervolassa ja Ylitorniolla Rovaniemen ympäristönsuojelu. Jätehuolto alueella toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tornion kaupungin alueella samoin kuin Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnissa on sekajätteen osalta kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistö tilaa sekajätteen kuljetuksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Kemin kaupungissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Pakkausjätteiden osalta jätehuoltomääräyten mukaisilla keräysalueilla kaikissa alueen kunnissa on 1.10.2023 alkaen kunnan kilpailuttama kuljetus. Biojätteiden osalta jätehuoltomääräysten mukaisilla keräysalueilla on 1.5.2024 alkaen kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Kunnan kilpailuttamaa jätteenkuljetusta hallinnoi Perämeren Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta kaikissa alueen kunnissa on kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Jätehuollon perusmaksut, Kemin astiakohtaiset jätteenkuljetuksen maksut sekä jätteiden vastaanottohinnat jätekeskus Jäkälässä ja ekoasemilla löytyvät jätetaksasta.

Jätteiden vastaanottopaikkojen tietoja löytyy sivulta kierratys.info.

Lisätietoa jätehuollosta löytyy Perämeren Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

 

Jätehuollon palvelutaso

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2020-2023.

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2020-2023

 

Jätehuollon lomakkeita

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä osoitteessa asiointi.jakala.fi. Rekisteröitymiseen tarvitaan ensimmäisellä kerralla asiakasnumero, joka tulee syöttää viivojen kera, samanlaisena, kun se on laskussa, ja laskunumero Perämeren Jätehuolto Oy:n laskusta. Asiakasnumero ja laskunumero löytyvät esimerkiksi jätehuollon perusmaksua koskevasta laskusta. Mikäli rekisteröitymisessä on ongelmia, voi olla yhteydessä jätelautakunnan asiakaspalveluun (040 632 7686, jatelautakunta (at) tornio.fi).

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Yhteisestä jäteastiasta voi ilmoittaa vain, jos yhteistä jäteastiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin esim. naapurit, samassa tai vierekkäisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt, saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt, kylätoimikunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöt.
Yhteisestä jäteastiasta ilmoittaminen (sähköinen lomake)

Jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen (sähköinen lomake)

Jätehuollon perustietojen ilmoittaminen (sähköinen lomake)

Jätteenkuljetusrekisterin tietosuojaseloste

 

Sivun alkuun