Jätehuolto

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella kunnan vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama Perämeren Jätehuolto Oy. Jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta. Jätehuoltoa valvoo Torniossa ja Keminmaalla Meri-Lapin ympäristönsuojelu, Kemissä Kemin kaupungin ympäristönsuojelu sekä Tervolassa ja Ylitorniolla Rovaniemen ympäristönsuojelu.

Tornion kaupungin alueella samoin kuin Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnissa on sekajätteen osalta kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistö tilaa sekajätteen kuljetuksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Kemin kaupungissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Pakkausjätteiden osalta jätehuoltomääräyten mukaisilla keräysalueilla kaikissa alueen kunnissa on 1.10.2023 alkaen kunnan kilpailuttama kuljetus. Biojätteiden osalta jätehuoltomääräysten mukaisilla keräysalueilla on 1.5.2024 alkaen kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Kunnan kilpailuttamaa jätteenkuljetusta hallinnoi Perämeren Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta kaikissa alueen kunnissa on kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Jätehuollon perusmaksut, Kemin astiakohtaiset jätteenkuljetuksen maksut sekä jätteiden vastaanottohinnat jätekeskus Jäkälässä ja ekoasemilla löytyvät jätetaksasta.

Jätteiden vastaanottopaikkojen tietoja löytyy sivulta kierratys.info.

Lisätietoa jätehuollosta löytyy Perämeren Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

 

Jätehuollon palvelutaso

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2020-2023.

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2020-2023

 

Sivun alkuun