Kirjaamo

Kaupungin kirjaamo vas­taa­not­taa saapuvat asiakirjat, kirjaa ne ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten.

Kirjaamo

Tornion kaupungin virallinen sähköinen asiointiosoite on kirjaamo@tornio.fi.

Tornion kaupungin kirjaamo vastaanottaa saapuvat asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten. Kirjaamo ylläpitää asianhallintajärjestelmää, jossa näkyvät kaikki kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet.

Kirjaamosta voi tiedustella sekä keskeneräisen että jo päätettyjen asioiden vaiheita.

Kirjaamo ylläpitää kaupungin ilmoitustaulua, joka sijaitsee osoitteessa Suensaarenkatu 4 sekä verkkosivujen ilmoitustaulua (kuulutukset).