Yksityisteiden avustaminen

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.

Avustuksen saanti edellyttää, että:

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous
  • asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä
  • tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa
  • haitallisen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta

Hakemuslomakkeita voi tulostaa tästä tästä.

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan yhteyshenkilölle ja myönnetyn avustuksen 1. erä maksetaan hakemukseen merkitylle pankkitilille. Toinen erä suoritetaan vain maksettuja menotositteita vastaan.

Käytämme yhteydenpidossa myös sähköpostia.

Sivun alkuun