Yksityisteiden avustaminen

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.​

Kunnossapitoavustuksen saanti edellyttää, että:

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous
  • asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä
  • tiellä on voimassa olevat, pysyvät kulkuoikeudet ja toimiva tiekunta
  • tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa
  • haitallisen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta
  • hakemus palautetaan 18.5.2021 mennessä

Avustusta myönnetään murskeen ajoon, tien lanaukseen ja auraukseen. Muut kunnossapitokustannukset ovat tiekunnan vastuulla (esimerkiksi tien kuivatukseen liittyvät toimenpiteet: ojien perkaus, vesakon poisto, tierumpujen korjaukset jne.) Tiekunnan hallinnolliset kulut eivät myöskään kuulu kaupungin kunnossapitoavustuksen piiriin.

Hakemuslomakkeita voi tulostaa tästä.

Vuodesta 2020 alkaen Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan 13.06.2012 § 125 hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan kesäkuussa 2021 määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Myönnetyn avustuksen 1. erä maksetaan hakemukseen merkitylle pankkitilille. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Kunnossapitokustannusten ylittäessä minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2022. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2021 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi 31.1.2022 mennessä. Pelkkä kunnossapidon lasku ei riitä maksutositteeksi vaan pitää olla pankin tosite maksutapahtumasta!

Käytämme yhteydenpidossa myös sähköpostia.

Sivun alkuun