Yksityisteiden avustaminen

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.​

Kunnossapitoavustuksen saanti edellyttää, että:

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous
  • asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä
  • tiellä on voimassa olevat, pysyvät kulkuoikeudet ja toimiva tiekunta
  • tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa
  • haitallisen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta
  • hakemus palautetaan 18.5.2020 mennessä

Hakemuslomakkeita voi tulostaa tästä.

Vuodesta 2020 alkaen Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan 13.06.2012 § 125 hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan kesäkuussa 2020 määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan tiekunnan yhteyshenkilölle ja myönnetyn avustuksen 1. erä maksetaan hakemukseen merkitylle pankkitilille. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Kunnossapitokustannusten ylittäessä minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2021. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2020 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi 31.1.2021 mennessä.

Käytämme yhteydenpidossa myös sähköpostia.

Sivun alkuun