Koulukuljetukset esi-, perus- ja tukiopetuksessa

Oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset hoidetaan voimassa olevaa joukkoliikennettä ja Tornion kaupungin kilpailuttamaa tilaus- sekä ostoliikennettä käyttäen. Tilausliikenne on tarkoitettu vain koulukuljetuksiin oikeutetuille koululaisille.

Koulumatkaetu katsotaan vain väestörekisteriin merkitystä vakituisesta asuinpaikasta. Toisin sanoen oppilaalla voi olla ainoastaan yksi kotiosoite, josta kuljetus koululle järjestetään.
Koulukuljetukset järjestetään ilman erillistä anomusta:

  • 1–3. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 3 kilometriä
  • 4–9. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 kilometriä
  • talvikuljetus 4–6. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km – 5 km viikosta 43 eteenpäin hiihtolomaviikon alkuun
  • Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.

Kuljetusta voi anoa seuraavassa tapauksessa:

Lapsi esiopetukseen

Koulukuljetus esiopetukseen järjestetään maksuttomasti, mikäli yhdensuuntainen matka kotoa on yli 3 kilometriä. Esiopetuskuljetus on anottava erikseen. Hakulomakkeita saa tulevasta esiopetuspaikasta tutustumisen yhteydessä. Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetuksen ohella kuljetuksen hoitaa huoltaja.

Oppilas siirtyy toissijaiseen kouluun

Oppilaan hakeutuessa toissijaiseen kouluun hänellä on oikeus koulukuljetukseen ainoastaan, jos hän olisi oikeutettu koulukuljetukseen lähikoulunsa perusteella. Koulukuljetus järjestetään voimassa olevaa joukkoliikennettä käyttäen. Jos matka toissijaiselle koululle on pidempi kuin lähikoululle, oppilaan huoltaja sitoutuu maksamaan kuljetuskustannuksista mahdollisesti aiheutuvan erotuksen.

Muutto Torniossa

Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta, kunnes väestörekisteriin on merkitty uusi vakituinen asuinpaikka ja uusi asuinpaikka täyttää etuuden edellytykset.

Muutto Tornioon

Kesken lukuvuoden Tornioon muuttaneen oppilaan huoltajan tulee ottaa yhteyttä kouluvirastoon tarkistaakseen, onko oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

Poikkeustilanteet ja tilapäinen koulukuljetus

Mikäli koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi voidaan koulukuljetus järjestää anomuksesta. Anomuksen liitteenä tulee olla asiantuntijan lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta.

Sairauden, tapaturman tms. johdosta anottavaan tilapäiseen kuljetushakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto kuljetustarpeesta ja sen kestosta.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee perustelujen lisäksi olla hakijan yhteystiedot, oppilaan nimi, koulu ja luokka.

Sivun alkuun