Arviointi

Arvioinnin keskeinen tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua, tukea oppimista sekä edistää itse- ja ver­tai­sar­vioin­nin taitoja.

Arviointi

Opintojen aikainen arviointi on opetussuunnitelman mukaan kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.

Ala- ja yläkoulujen tarkemmat kuvaukset arvioinnista löytyvät sivupalkista.