Katujen ra­ken­ta­mi­nen ja ylläpito

Katujen kun­nos­sa­pi­to­vas­tuu kuuluu pää­sään­töi­ses­ti kunnalle, mutta vastuuta on laissa määrätty myös ton­ti­no­mis­ta­jal­le.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Kadut ja liikenne » Katujen rakentaminen ja ylläpito

Katujen kun­nos­sa­pi­to

Tornion kaupungin alueella olevien asemakaavakatujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta vastaa Tornion kaupungin teknisten palveluiden kunnossapitoyksikkö. Katujen ylläpitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Laissa on määritetty yleiset säännökset sekä kunnossa- ja puhtaanapitovastuut. Kunnossapitovastuu kuuluu pääsääntöisesti kunnalle, mutta vastuuta on laissa määrätty myös tontinomistajalle.

Kadun kunnossapidossa kuuluu kunnalle kaikki, mitä ei erikseen ole tontinomistajan tehtäväksi säädetty, muun muassa auraus, liukkaudentorjunta, katualueiden puhtaanapito sekä päällysteiden ja liikennemerkkien korjaus. Kunnan velvollisuutena on pitää puhtaana myös kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet. Lisätietoa katujen kunnossapitolaista löydät täältä.

Katujen tal­vi­kun­nos­sa­pi­to

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden sekä yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Talvikunnossapitotyökauden aikana on syytä muistaa, että:

– Älä työnnä pihasta tai liittymästä lunta katualueelle.

– Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai kadun/tien reunaan. Kiinteistönhaltijalle kuuluu näiden lumien poiskuljettaminen ja tonttiliittymien aukipito.

Talvikaudella 2023–2024 kunnossapidosta vastaa pääurakoitsijana KTK-Tornio Oy, päivystysnumero on 040 129 0937. Urakoitsija vastaa kaupungin kaava-alueiden sekä sopimuksella kunnossapidettävien yksityisteiden talvikunnossapidosta.

Kaakamon alueella pääurakoitsijana toimii Samuli Pohjanen Oy, päivystysnumero on 050 307 1720. Samuli Pohjanen Oy vastaa vain Kaakamon alueen talvikunnossapidosta.

ELY-keskuksen kun­nos­sa­pi­to­vas­tuul­la olevat tiet Torniossa

Kaupungille tulee paljon yhteydenottoja ELY:n kunnossapitovastuulla olevien teiden kunnosta. Asian selventämiseksi ohessa linkki, jonka kautta avautuva kartta osoittaa ELY-keskuksen kunnossapitovastuulle kuuluvat tiet.

Klikkaamalla linkkiä näyttöön avautuu suurennettava kartta, johon on eri väreillä merkitty eri talvikunnossapitoluokat ja ELY:n kunnossapidettävät tiet. Väritettyjä väyliä klikkaamalla saadaan selville kunnossapidon taso. Kartta toimii myös yleisenä ohjeistuksena kesäkunnossapitovastuita haettaessa.

Tiestön talvikunnossapitovastuut ja -luokat

Maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen voi myös antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia sekä tehdä ilmoituksia alla olevan linkin kautta.

Palauteväylä