Katujen kunnossapito

Tornion kaupungin alueella olevien asemakaavakatujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta vastaa Tornion kaupungin teknisten palveluiden kunnossapitoyksikkö. Katujen ylläpitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Laissa on määritetty yleiset säännökset sekä kunnossa- ja puhtaanapitovastuut. Kunnossapitovastuu kuuluu pääsääntöisesti kunnalle, mutta vastuuta on laissa määrätty myös tontinomistajalle.

Kadun kunnossapidossa kuuluu kunnalle kaikki, mitä ei erikseen ole tontinomistajan tehtäväksi säädetty, muun muassa auraus, liukkaudentorjunta, katualueiden puhtaanapito sekä päällysteiden ja liikennemerkkien korjaus. Kunnan velvollisuutena on pitää puhtaana myös kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet. Lisätietoa katujen kunnossapitolaista löydät täältä.

Katujen talvikunnossapito

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden sekä yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Talvikunnossapitotyökauden aikana on syytä muistaa, että:

– Älä työnnä pihasta tai liittymästä lunta katualueelle.

– Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai kadun/tien reunaan. Kiinteistönhaltijalle kuuluu näiden lumien poiskuljettaminen ja tonttiliittymien aukipito.

Talvikaudella 2018 – 2019 kunnossapidosta vastaa Jari Könönen Oy. Päivystysnumero on 020 730 4190

Sivun alkuun