Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Ennen julkaisemista esityslistalta ja pöytäkirjasta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta ja pöytäkirjasta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan ja pöytäkirjan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Pöytäkirjasta julkaistaan tarkastamaton ja tarkastettu versio. Muutoksenhakuaika päätetyssä asiassa alkaa tarkastetun pöytäkirjan julkaisemista seuraavana päivänä.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen verkossa

Asianhallintaohjelmistoa päivitetään parhaillaan uuteen ohjelmistoversioon. Päivityksen vuoksi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan väliaikaisesti PDF-tiedostoina tällä verkkosivulla.

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Teknisten palvelujen lautakunta

Elämänlaatulautakunta

Sivistyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Aineen taidemuseo

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Perämeren jätelautakunta

Muut

Aiemmin julkaistut esityslistat ja pöytäkirjat

Aiemmat esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tuttuun tapaan Dynasty-tietopalvelussa.

Sivun alkuun