Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Ennen julkaisemista esityslistalta ja pöytäkirjasta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta ja pöytäkirjasta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan ja pöytäkirjan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Pöytäkirjasta julkaistaan tarkastamaton ja tarkastettu versio. Muutoksenhakuaika päätetyssä asiassa alkaa tarkastetun pöytäkirjan julkaisemista seuraavana päivänä.

Sivun alkuun