Ko­ti­seu­tuar­kis­to

Ko­ti­seu­tuar­kis­toon tal­len­ne­taan paikallista yk­si­tyis­luon­teis­ta ar­kis­toai­neis­toa

Tornion ko­ti­seu­tuar­kis­to

Tornion kotiseutuarkisto perustettiin 1986 ja se sijoitettiin Tornionlaakson maakuntamuseon hoidettavaksi 1993. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallista yksityisluonteista arkistoaineistoa, säilyttää sitä ja saattaa se yleisen ja paikallisen tutkimuksen käytettäväksi.

Kotiseutuarkistossa on pääasiassa Tornion seudulla toimineiden yhdistysten ja alueella asuneiden henkilöiden arkistoja 1900-luvulta. Luettelo järjestetyistä arkistoista (pdf).

Arkistoja voi tulla tutkimaan maksutta virka-aikana. Tutkimusaika tulee sopia etukäteen amanuenssin kanssa. Arkistoaineiston käsittelyssä on noudatettava museon antamia ohjeita.

Tornionlaakson museon kotiseutuarkisto karttuu vuosittain lahjoituksin. Lahjoituksina otetaan vastaan pääasiassa Tornion seudulla toimineiden yhdistysten ja henkilöiden pysyvästi säilytettäviä, paperimuotoisia ja hyväkuntoisia asiakirjoja.