Yhteiset säännöt ja ohjeet

 • Tornion kaupungin hallintosääntö
  (2017 Nro 10) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.6.2017
  Kaupunginvaltuuston 28.8.2017 hyväksymä päivitetty V OSA
  Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä § 49
 • Tornion kaupunkikonsernin hankintaohjeet
  (2017 Nro 3) PDF-tiedostona
  Konsernijaoston 12.4.2017 hyväksymä
 • Tornion kaupungin irtaimisto-ohjeet
  (2005 Nro 1) PDF-tiedostona
  Kaupunginhallituksen 7.2.2005 hyväksymä
 • Tornion kaupungin konserniohjeet
  (2017 Nro 7) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 30.10.2017 hyväksymä
 • Tornion kaupungin omistajapolitiikka
  (2012 Nro 3) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 26.11.2012 hyväksymä
 • Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ohje
  (2009 Nro 3) PDF-tiedostona
  Kaupunginhallituksen 21.12.2009 hyväksymä
 • Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
  (2014 Nro 3) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 28.4.2014 hyväksymä
 • Tornion kaupungin yhteisöjen avustusten myöntämisperiaatteet
  (2017 Nro 11) PDF-tiedostona
  Elämänlaatulautakunnan 12.10.2017 hyväksymä
  Kaupunginhallituksen 23.10.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 23.10.2017
  Kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 18.12.2017
 • Tornion ikäihmisten neuvoston toimintasääntö
  (2017 Nro 8) PDF-tiedostona
  Kaupunginhallituksen 4.9.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 4.9.2017
 • Urheilustipendien jakoperiaatteet
  (2017 Nro 9) PDF-tiedostona
  Elämänlaatulautakunnan 9.11.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 9.11.2017

 

Teknisten palvelujen säännöt ja ohjeet

 • Tornion kaupungin rakennusjärjestys
  (2012 Nro 2) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 27.8.2012 hyväksymä, voimaantulopäivä 10.10.2012
 • Tornion kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa
  (2007) PDF-tiedostona
  Teknisten palvelujen lautakunnan 12.12.2007 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.1.2008
 • Perämeren jätelautakunnan johtosääntö
  (2008 Nro 1) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä
  Voimaantulopäivä 12.3.2008
  Voimaantulopäivä 19.1.2011
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt muutoksen 17.6.2013 §:ään 3
 • Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset: Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio
  (2016 Nro 1) PDF-tiedostona
  Perämeren jätelautakunta 26.1.2016, voimaantulopäivä1.4.2016
 • Perämeren jätelautakunnan jätetaksa
  (2018 Nro 1) PDF-tiedostona
  Perämeren jätelautakunta 12.12.2017, voimaantulopäivä 18.1.2018
 • Röyttän satamajärjestys
  (2003 Nro 1) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 31.3.2003 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.4.2003
 • Tornion, Keminmaan ja Tervolan alueen ympäristönsuojelumääräykset
  (2012 Nro 1) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 28.5.2012 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.9.2012
 • Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosääntö
  (2015 Nro 1) PDF-tiedostona
  Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.1.2016
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
  (2017 Nro 5) PDF-tiedostona
  Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 29.8.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.10.2017
 • Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä
  (2013 Nro 1) PDF-tiedostona
  Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 19.03.2013 hyväksymä
 • Maa-aineslain edellyttämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat maksut
  (2017 Nro 2) PDF-tiedostona
  Meri-Lapin ympäristölautakunnan 21.2.2017 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.3.2017
 • Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa
  (2016 Nro 4) PDF-tiedostona
  Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston 25.10.2016 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.1.2017

 

Sivun alkuun