Tornion kaupungin hankinnat

Hankintojen toteuttamisessa kaupungin toimintaperiaatteita ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut huolehtii kaupunkikonsernin keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen sekä rakennusurakoiden kilpailuttamisesta ja auttaa kaupungin muita yksiköitä hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus myös Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa.

Kaupunki hyödyntää myös seudullisia kilpailutuksia sekä tekee yhteistyötä Hansel Oy:n kanssa.

Eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa käytetään palveluseteliä vaihtoehtona kunnan tuottamalle palvelulle.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut

Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Tuisku Keijo
Hankintapäällikkö
040 636 1314
keijo.tuisku@tornio.fi

Ahokas Johanna
Hankinta- ja logistiikkasihteeri
050 597 2018
johanna.ahokas@tornio.fi

Herala Maire
Hankintasihteeri
050 597 2028
maire.herala@tornio.fi

 

Sivun alkuun