Tornion kaupungin hankinnat

Hankintojen toteuttamisessa kaupungin toimintaperiaatteita ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut huolehtii kaupunkikonsernin keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen sekä rakennusurakoiden kilpailuttamisesta ja auttaa kaupungin muita yksiköitä hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa (näyttää aluekoodilla K851 julkaistut ilmoitukset). EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan lisäksi ilmoitus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa.

Kaupunki hyödyntää myös seudullisia kilpailutuksia sekä tekee yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa käytetään palveluseteliä vaihtoehtona kunnan tuottamalle palvelulle.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut

Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
Fax: 016 431 087

Korpi Jussi
Hankinta- ja logistiikkapäällikkö (poissa 21.4.2019 asti)

Sivonen Päivi
Hankinta- ja logistiikkapäällikkö (sijaisuus 3.12.2018 – 21.4.2019)
040 636 1314
paivi.sivonen@tornio.fi

Ahokas Johanna
Hankinta- ja logistiikkasihteeri
050 597 2018
johanna.ahokas@tornio.fi

Herala Maire
Hankintasihteeri
050 597 2028
maire.herala@tornio.fi

 

Sivun alkuun