Tornion kaupungin hankinnat

Hankintojen toteuttamisessa kaupungin toimintaperiaatteita ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Tornion kaupunkistrategia sekä Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut huolehtii kaupunkikonsernin keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen sekä rakennusurakoiden kilpailuttamisesta ja auttaa kaupungin muita yksiköitä hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi kaupunki hyödyntää seudullisia kilpailutuksia sekä tekee yhteistyötä yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n kanssa.

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus myös Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa.

Kaupunkikonsernin tulevista hankinnoista ilmoitetaan Tornion kaupungin hankintakalenterissa.

Varhaiskasvatuspalveluissa käytetään myös palveluseteliä vaihtoehtona kunnan tuottamalle palvelulle.

 

 

Sivun alkuun