Tornion kaupungin hankinnat

Hankintojen toteuttamisessa kaupungin toimintaperiaatteita ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Tornion kaupunkistrategia sekä Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut huolehtii kaupunkikonsernin keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen sekä rakennusurakoiden kilpailuttamisesta ja auttaa kaupungin muita yksiköitä hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi kaupunki hyödyntää seudullisia kilpailutuksia sekä tekee yhteistyötä yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n kanssa.

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus myös Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa.

Kaupunkikonsernin tulevista hankinnoista ilmoitetaan Tornion kaupungin hankintakalenterissa. Hankintakalenterissa julkaistaan myös tehdyt hankintapäätökset sekä ostopaikkaluettelo.

Varhaiskasvatuspalveluissa palveluseteli tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle varhaiskasvatukselle ja mahdollistaa palvelun yksityisellä palveluntuottajalla.

Hankintamenettelyt prosessikaavioina

Hankintamenettelyn etenemistä voidaan kuvata myös prosessikaavioina. Hankinnan luonne, kohde sekä hankinnan arvo ohjaavat prosessin kulkua.

Sivun alkuun