Pää­tök­sen­te­ko

Julkaisemme verkossa esi­tys­lis­tat, pöytäkirjat ja vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­set. Löydät näiltä sivuilta myös tietoa pää­tök­sen­teos­ta.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Päätöksenteko

Pää­tök­sen­te­ko

Tornion kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 43 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Esi­tys­lis­tat, pöytäkirjat ja vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­set

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan verkossa. Ennen julkaisemista niistä poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Pöytäkirjasta julkaistaan tarkastamaton ja tarkastettu versio. Muutoksenhakuaika päätetyssä asiassa alkaa tarkastetun pöytäkirjan julkaisemista seuraavana päivänä.