Kulttuuri

Tervetuloa viihtymään tor­nio­lais­ten tapahtumien sekä kulttuuri- ja tai­de­ti­lai­suuk­sien parissa! kuva: Sami Kokkonen

Kult­tuu­ri­pal­ve­lut

Tornion kaupungin kulttuuritoimisto järjestää ja välittää korkeatasoisia kulttuuri- ja taidetilaisuuksia sekä luo edellytyksiä omaehtoisille kulttuuriharrastuksille. Tarjoamme myös tukea ja tiloja tapahtumille, näyttelyille ja harrastustoiminnalle. Toiminnassa otetaan huomioon eri ikäiset, eri kulttuurilajeista kiinnostuneet, eri puolilla kaupunkia ja maaseutua asuvat torniolaiset. Kulttuuri kuuluu kaikille!

Järjestämme yhteistyökumppaneidemme sekä Haaparannan kunnan kanssa vuosittain erilaisia tapahtumia. Silloinkin, kun kulttuuripalvelut ei ole tapahtuman pääjärjestäjä, olemme useasti mukana auttamassa ja mahdollistamassa tapahtumaa.

Meille on tärkeää:

  • lisätä hy­vin­voin­tia kulttuurin avulla
  • tukea kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den omaeh­toi­ses­ti tuottamia elämyksiä kau­pun­gis­sam­me
  • toimia ak­tii­vi­ses­ti eri kump­pa­nei­den kanssa ja luoda uusia yh­teis­työ­kon­tak­te­ja
  • satsata las­ten­kult­tuu­riin
  • olla mukana uusissa ja yl­lät­tä­vis­sä kokeiluissa
  • olla mukana Tornion veto- ja pitovoiman vah­vis­ta­mi­ses­sa

Toiminta ja tapahtumat

Järjestämme vuosittain lukuisan määrän tapahtumia ja tilaisuuksia. Tapahtumista tunnetuimmat ovat Kalottjazz & Blues, PIOT poikkitaiteellinen valofestivaali, Tornio-päivät, Syöhään yhessä! sekä Peräpohjolan markkinat. Lue lisää toiminnastamme ja järjestämistämme tapahtumista täältä.

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jän opas

Tapahtumajärjestäjän oppaasta löydät kootusti tietoa Torniossa sijaitsevista tapahtumapaikoista niin sisällä kuin ulkonakin. Oppaasta saat myös tietoa lupa- ja ilmoitusasioista ja löydät sieltä linkkejä ja vinkkejä muun muassa erilaisiin tapahtumissa tarvittaviin alihankintapalveluihin. Pääset oppaaseen täältä.

Kaikukortti

Tornion kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa Kaikukortti-verkostossa vuodesta 2019. Kaikukortti mahdollistaa kulttuuri- ja liikuntatarjontaan pääsyn myös vähävaraisille. Lue lisää kaikukortista Torniossa täältä.

Kult­tuu­ri­toi­men ta­pah­tu­ma­tu­ki, kult­tuu­ria­vus­tuk­set ja -palkinnot

Tornion kaupungilta on vuosittain maaliskuussa haettavissa kulttuuriavustuksia, tukimuotoina toiminta- ja kohdeavustus. Tapahtumatukea isompiin ja matkailullisesti merkittäviin tapahtumiin voi hakea ympäri vuoden. Vuosittainen kulttuuripalkinto myönnetään eri taiteen aloilla ansioituneille torniolaisille. Lisätietoa asioihin täältä.

Tai­tei­li­ja­re­si­dens­si Viippola

Tornion keskusta-alueella sijaitseva Viippolan talo toimii taiteilijaresidenssinä, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti kaupungissa vieraileville taiteilijoille, artisteille, sekä paikallisten oppilaitosten vieraileville opettajille ja professoreille. Lue lisää Viippolasta täältä.