Talous- ja vel­ka­neu­von­ta

Talous- ja vel­ka­neu­von­ta antaa neuvontaa velkojen hoidossa ja ta­lou­den­pi­don suun­nit­te­lus­sa ja selvittää talouteen liittyvien ongelmien rat­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Yhteystiedot ja asiointi » Talous- ja velkaneuvonta

Tornion talous- ja vel­ka­neu­von­ta

Tornion kaupungin talous- ja velkaneuvonta on tarkoitettu Tornion, Ylitornion, Pellon ja Kolarin asukkaille.

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty maksamaan. Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja.

  • Annamme neuvontaa velkojen hoidosta ja ta­lou­den­pi­don suun­nit­te­lus­ta.
  • Selvitämme talouteen liittyvien ongelmien rat­kai­su­mah­dol­li­suu­det.
  • Avustamme yli­vel­kaan­tu­nei­ta jär­jes­te­le­mään velkojaan tavoitteena tehdä velkojien kanssa oman maksukyvyn mukainen so­vin­to­rat­kai­su.
  • Avustamme yli­vel­kaan­tu­nei­ta haettaessa kä­rä­jä­oi­keu­des­ta yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lyä.