Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa nuorisotyöntekijä on kiinteä osa koulun viikoittaista arkea, osana koulun henkilökuntaa. Koulunuoriso-ohjaajan työtehtäviin ja tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kouluviihtyvyyden parantaminen niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Kouluympäristö ja koulupäivät voivat pitää sisällään muutakin kuin oppitunteja. Oppiminen on meidän jokaisen elämäntyö ja jotta oppimista tapahtuu, ympäristön täytyy olla mielekäs ja luova. Kouluympäristön ja koulussakäymisen mielekkyyttä lisää se, että jokaisella on koulussa turvallinen olla ja jokainen kokee koulun itselleen tärkeänä arjen ympäristönä.

Nuorille järjestettävän ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi varhaista puuttumista voidaan edistää muun muassa hyvin toimivilla monialaisilla yhteistyöverkostoilla, kuten laajennetuilla oppilashuoltoryhmillä, joissa on koulu- ja nuorisotoimen lisäksi, terveystoimen (nuorisopsykiatria, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ym.) sekä sosiaalitoimen (lastensuojelu) edustajia.

Koulunuorisotyön menetelmät Torniossa

  • Täyskäsi-ryhmäytystoiminta Tornion seiskaluokkalaisille
  • Tukioppilastoiminta
  • Pienryhmätoiminta
  • Teematunnit ja kasvatustunnit yläkouluikäisille. Lukuvuoden aikana koulunuoriso-ohjaaja toteuttaa erityisesti 7.-luokkalaisten kanssa erilaisia tunteja, joissa käsitellään mm. sosiaaliseen mediaan ja kaveritaitoihin liittyviä teemoja.
  • Nuorisotilat tutuksi -toiminta kuutos- ja seiskaluokkalaisille
  • Adapterimedia-toiminta: pienryhmätoiminta, erilaiset kouluryhmät, aarteenmetsästys-ryhmäytyspäivä Tornion yhteislyseon lukion 1.vuosikurssin opiskelijoille
  • Erilaiset tapahtumat ja tempaukset kouluilla
  • Laajennettu oppilashuoltoryhmä
  • Etsivä nuorisotyö: koulukierrokset ysiluokkalaisille
  • Yhteistyö PPO:n nuoriso- ja yhteisöohjaajien kanssa eri tapahtumissa ja toiminnoissa.
Sivun alkuun