Säännöt reissuille

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Nuorisotyö » Säännöt reissuille

Säännöt reissuille

Nuori/huoltaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin (huoltaja on velvollinen käymään säännöt nuoren kanssa läpi):

Reissuissa noudatetaan kaikkia kunnioittavia ja hyviä käytöstapoja sekä ohjaajien antamia ohjeistuksia.

Nuorisotoimen matkat ja tapahtumat ovat päihteettömiä, jolla tarkoitetaan nuuskaa, tupakkaa, sähkötupakkaa, alkoholia, kannabista/muita huumausaineita.

Häiriötapauksissa/sääntöjä rikottaessa huoltaja vastaa/korvaa nuoren aiheuttamat vahingot ja kustantaa hänet tarvittaessa esim. yksityiskuljetuksella kotiin.