Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tornion kaupunki ylläpitää kuvausta siitä, miten se hallinnoi käytössään olevia tietoja ja mm. sitä mitä oikeuksia sinulla on saada tietoa Tornion kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista. Tiedot on koottu asiakirjajulkisuuskuvauksessa tietovarantoihin ja asiarekistereihin.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa sinua tietopyynnön tekemisessä. Sen avulla pystyt osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta kaupungin henkilökunta voi etsiä, koota ja toimittaa sinulle tiedot mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Tarvittaessa autamme sinua tiedon yksilöimisessä, jotta voimme toimittaa sinulle juuri oikeat asiakirjat. Pyrimme ylläpitämään hallinnon avoimuuden periaatetta.

Sinulla on lainsäädännössä määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Tornion kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista. Näitä ovat:

  • oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta
  • oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta
  • oikeus saada tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta
  • joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista tarkemmin laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietojen osalta erikseen myös Euroopan tietosuoja-asetuksesta.

Haluamiasi tietoja voit pyytää tekemällä tietopyynnön. Ohjeet löydät asiakirjajulkisuuskuvauksen luvusta 3.

Henkilötietojen tarkastuspyynnön tekemisestä voi lukea tietosuojasivultamme.

Sivun alkuun