Kau­pun­gin­hal­li­tus

Kau­pun­gin­hal­li­tus vastaa esimerkiksi kaupungin hallinnosta ja ta­lou­den­hoi­dos­ta, valtuuston päätösten val­mis­te­lus­ta ja täy­tän­töön­pa­nos­ta sekä kaupungin yleisestä ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus

Tornion kau­pun­gin­hal­li­tus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa. Se vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, kaupunkistrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kaupungin yleisestä kehittämisestä. Kaupunginhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi se vastaa muun muassa elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta, aluekehittämisestä, ulkoisista suhteista, rajayhteistyöstä ja kuntien välisestä yhteistyöstä, maapolitiikasta, kaupungin henkilöstöpolitiikasta sekä kaupungin viestinnästä.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto ja konsernijaosto. Kumpaankin jaostoon kuuluu kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistään valitsemat viisi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.