Putaan koulu

Putaan koulu on Tornion suurin yläkoulu. Koulussa on noin 530 oppilasta ja 50 opettajaa. Putaan koulu toimii vuonna 2015 re­mon­toi­duis­sa tiloissa.

Putaan koulu

Putaan koulu on Tornion suurin yläkoulu. Koulussa on noin 530 oppilasta ja 50 opettajaa. Putaan koulu toimii vuonna 2015 remontoiduissa tiloissa. Koulun ympäristössä on hyvät liikuntamahdollisuudet. Vieressä sijaitsevien uimahallin, liikuntahallin ja jäähallin lisäksi koulun alueella on frisbeegolfrata sekä kuntoiluvälineitä.

Koululla toteutetaan kansainvälisiä projekteja yhteistyössä muiden koulujen kanssa. Koulussamme hyödynnetään tietotekniikkaa luontevana osana opetusta. Oppilaiden käytössä on oppitunneilla chromebookeja.

Koulu tiedottaa ensisijaisesti Wilmassa.

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Lukujärjestykset muuttuvat yleensä vain lukukauden vaihtuessa jouluna ja kesällä. Koulussa toimii musiikkiluokkia 7.–9. luokilla. Merilapin opetussuunnitelman löydät täältä.

Va­lin­nai­sai­neet

Oppilailla on mahdollisuus valita opinto-ohjelmaansa valinnaisaineita 8. ja 9. luokan ajalle. Valinnaisaineita esitellään oppilaille esimerkiksi oppitunneilla ja erillisessä tiedotustilaisuudessa 7. luokalla. Huoltajille järjestetään vanhempainilta tai tiedotustilaisuus tulevan lukuvuoden valinnoista sekä valintakortin täyttämisestä. Valinnat tehdään sähköisesti.

Kan­sain­vä­li­nen toiminta

Globaalikasvatus on osa koulumme toimintakulttuuria. Koulumme on ollut mukana useissa kansainvälisissä (Erasmus+ ja Nordplus) projekteissa. Aiheina ovat olleet muun muassa ruokakulttuurit, toisen asteen koulutus sekä metsä.

Koulumme on myös UNESCO ASPnet-koulu. Kuulumme Pohjois-Suomen UNESCO-koulujen Polaris-verkostoon. Tällä hetkellä verkostolla on käynnissä YTE III-hanke, jonka tavoitteena on koulujen osallistaminen kestävään kehitykseen paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Yh­teys­tie­to­ja

  • vararehtori Päivi Pukero p. 050 5971 369
  • kuraattori Pirkko Leppänen p. 050 5971 393
  • opettajien huone p. 050 5971 374
  • keittiö p. 050 5971 377
  • vah­ti­mes­ta­ri Arto Vanha p. 040 5776 865

Metka – Tornion har­ras­ta­mi­sen malli

Lukuvuoden 2023 – 2024 Metka-tunnit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa elokuussa.

Lisää tietoa saat hankekoordinaattorilta: Jenna Keränen, puh. 040 777 2151, jenna.keranen@tornio.fi