Va­lo­ku­va­ko­koel­ma

Tor­nion­laak­son museon va­lo­ku­va­ko­koel­ma sisältää mustavalko- ja vä­ri­va­lo­ku­via, negatiiveja ja diakuvia

Va­lo­ku­va­ko­koel­ma

Tornionlaakson museon valokuvakokoelma sisältää mustavalko- ja värivalokuvia, negatiiveja ja diakuvia. Kokoelman vanhimmat valokuvat ovat 1870-luvulta, mutta pääosa kuvista ajoittuu 1950-1990-luvuille. Valokuvakokoelma on muodostunut lahjoituksista, Tornion museo- ja kotiseutuyhdistyksen kuvakeräyksistä ja museon omasta dokumentointikuvauksesta.

Kokoelma karttuu vuosittain pääasiassa lahjoituksin.

Kuvakokoelman ydin on valokuvaaja Reino Kainulaisen negatiivi- ja kuvakokoelma, joka sisältää yli 30 000 valokuvaa ja diakuvaa sekä kymmeniä tuhansia mustavalko- ja värinegatiiveja. Reino Kainulainen (1930–1983) oli Torniossa vaikuttanut ammattivalokuvaaja, joka kuvasi vapaa-ajallaan laajasti paikallista kaupunkimaisemaa sekä ympäröivää maaseutua. Kainulaisen kokoelma sisältää maisema- ja rakennuskuvien lisäksi mm. luokkakuvia, kuvia eri tapahtumista ja tilaisuuksista pääasiassa Tornion seudulta 1950-1980-luvuilta.

Valokuvakokoelmassa on myös Tornion seudulla toimineiden ammattikuvaajien Ida Björnin ja Väinö Palmroosin henkilökuvia 1920-1960-luvulta. Kokoelma sisältää myös haaparantalaisen valokuvaajan Mia Greenin valokuvapostikortteja 1900-1910-luvuilta Torniosta ja Haaparannalta. Maakuntamuseon oma kuvatuotanto on keskittynyt Tornion kaupunkikuvan muutoksen dokumentointiin 1980-2000-luvuilla.

Kuvamyynti

Valokuvakokoelman kuvista on mahdollista tilata digitaalisia jäljenteitä. Asiakkaan on kuvia tilattaessa kerrottava kuvien käyttötarkoitus ja kuvat saa käyttöönsä kertakäyttöoikeudella.

Jäljennepalvelun hinnasto

Kuvan kopio-, käyttö- ja julkaisumaksu 34,68 €/kpl + alv

Kuvan kopio- ja käyttömaksu yksityishenkilökäyttöä varten 18,55 €/kpl + alv

Tor­nion­laak­son museon kuvien toi­mi­tuseh­dot

Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus kuvatilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta kuvia käytettäessä. Esimerkiksi henkilökuvien käyttö markkinoinnissa ja/tai mainonnassa on kielletty ilman kuvassa olevan henkilön suostumusta. Mahdollisista kuvan muutoksista ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava kuvan käytön yhteydessä.

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum ja valokuvaajan nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, ellei ole sovittu toisin. Sopimuksen mukaisen käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä. Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.