Valokuvakokoelma

Tornionlaakson museon valokuvakokoelma sisältää mustavalko- ja värivalokuvia, negatiiveja ja diakuvia. Kokoelman vanhimmat valokuvat ovat 1870-luvulta, mutta pääosa kuvista ajoittuu 1950-1990-luvuille. Valokuvakokoelma on muodostunut lahjoituksista, Tornion museo- ja kotiseutuyhdistyksen kuvakeräyksistä ja museon omasta dokumentointikuvauksesta.

Kokoelma karttuu vuosittain pääasiassa lahjoituksin.

Kuvakokoelman ydin on valokuvaaja Reino Kainulaisen negatiivi- ja kuvakokoelma, joka sisältää yli 30 000 valokuvaa ja diakuvaa sekä kymmeniä tuhansia mustavalko- ja värinegatiiveja. Reino Kainulainen (1930–1983) oli Torniossa vaikuttanut ammattivalokuvaaja, joka kuvasi vapaa-ajallaan laajasti paikallista kaupunkimaisemaa sekä ympäröivää maaseutua. Kainulaisen kokoelma sisältää maisema- ja rakennuskuvien lisäksi mm. luokkakuvia, kuvia eri tapahtumista ja tilaisuuksista pääasiassa Tornion seudulta 1950-1980-luvuilta.

Valokuvakokoelmassa on myös Tornion seudulla toimineiden ammattikuvaajien Ida Björnin ja Väinö Palmroosin henkilökuvia 1920-1960-luvulta. Kokoelma sisältää myös haaparantalaisen valokuvaajan Mia Greenin valokuvapostikortteja 1900-1910-luvuilta Torniosta ja Haaparannalta. Maakuntamuseon oma kuvatuotanto on keskittynyt Tornion kaupunkikuvan muutoksen dokumentointiin 1980-2000-luvuilla.

 

Kuvamyynti

Valokuvakokoelman kuvista on mahdollista tilata digitaalisia jäljenteitä, joista peritään Museoviraston kuvapalveluiden hinnaston mukainen maksu. Asiakkaan on kuvia tilattaessa kerrottava kuvien käyttötarkoitus ja kuvat saa käyttöönsä kertakäyttöoikeudella.

Tornionlaakson museo käyttää Museoviraston kuvakokoelmien hinnastoa, mutta kaikkia hinnastossa mainittuja kuvapalveluita museossamme ei ole mahdollista toimittaa.

 

Tornionlaakson museon kuvien toimitusehdot

Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus kuvatilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta kuvia käytettäessä. Esimerkiksi henkilökuvien käyttö markkinoinnissa ja/tai mainonnassa on kielletty ilman kuvassa olevan henkilön suostumusta. Mahdollisista kuvan muutoksista ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava kuvan käytön yhteydessä.

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum ja valokuvaajan nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, ellei ole sovittu toisin. Sopimuksen mukaisen käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä. Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Sivun alkuun