Eläin­lää­kin­tä

Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan eläin­lää­kin­nän ja eläin­suo­je­lun palvelut.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Ympäristö » Eläinlääkintä

Eläin­lää­kin­tä ja eläin­suo­je­lu

Meri-Lapin ympäristöpalvelut vastaa tuotantoeläinten, hevosten ja lemmikkien eläinlääkäripäivystyksestä ja peruseläinlääkäripalveluista yhteistyökuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio) alueella. Vastaanotot sijaitsevat Simossa, Tervolassa ja Torniossa.

Yhteinen ajanvaraus- ja neu­von­ta­nu­me­ro

Meri-Lapin alueen kunnallisella eläinlääkintähuollolla (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio) on yksi koko alueen yhteinen ajanvaraus- ja neuvontapuhelin, jonka numero on 0600 19030.

  • Ajan­va­rausai­ka on ar­ki­aa­mui­sin klo 8-9 (ajan­va­rauk­set ja kii­reet­tö­mät tiedustelut). Pu­he­lin­nu­me­ros­sa 0600 19030 on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu, eli jos linjamme ovat varattuja tai olemme toi­men­pi­tees­sä, voitte jättää soit­to­pyyn­nön ja teille soitetaan takaisin mah­dol­li­sim­man pian.
  • Päi­vys­ty­sai­ka­na (muulloin kuin arkisin klo 8-15) puhelut ovat maksullisia, kello 8-21 puhelun hinta on 2,54 €/min ja kello 21-8 puhelun hinta on 5,11 €/min. Arkisin kello 8-15 puhelut ovat soittajan ope­raat­to­ri­hin­noit­te­lun mukaisia.

Hä­tä­päi­vys­tys kiireisiä sai­ras­ta­pauk­sia varten

Päivystys on kaikkina vuorokaudenaikoina puhelinnumerossa 0600 19030. Päivystys on vuorotellen Tervolassa, Torniossa tai Simossa. Päivystysaikaan, eli arkisin klo 15-08, viikonloppuisin ja pyhinä, linja on maksullinen. Päivystysaikana hoidetaan vain kiireellistä apua vaativat potilastapaukset, jotka eivät voi odottaa seuraavaa arkipäivää.

Eläin­lää­kä­rin toi­mi­pis­teet

Tornio

Teollisuuskatu 8-10 i8, Tornio
p. 0600 19030

Tervola

Konepajantie 2, Tervola
p. 0600 19030

Simo

Ratatie 6, Simo
p. 0600 19030

Eläinsuojeluasioissa ja muissa valvonta-asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen valvontaelainlaakari@tornio.fi.