Opiskelu peruskoulussa

Jokaisella torniolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Opetusta annetaan luokka-asteilla 1–9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden.

Peruskoulu on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Oppilas saa koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulut itse valitsevat. Usein oppikirjoja kierrätetään. Liikuntavarusteet hankitaan itse.

Kouluissa kasvatus ja opetus pohjautuvat opetussuunnitelmaan.

 

Sivun alkuun