Ohjelmat ja suunnitelmat

Tornion kaupungissa laaditaan kaupunkistrategiaan perustuvia toteuttamisohjelmia ja -suunnitelmia. Ohjelmien ja suunnitelmien avulla ohjataan kaupungin kehittämistä ja toimintoja sekä tarkennetaan kaupunkitasolla asetettuja strategisen tason tavoitteita.

Konsernin yhteiset strategian toteuttamisohjelmat

Sivistyspalvelut

Tekniset palvelut

Muut

Sivun alkuun