Ohjelmat ja suun­ni­tel­mat

Ohjelmien ja suun­ni­tel­mien avulla ohjataan kaupungin ke­hit­tä­mis­tä ja tar­ken­ne­taan kau­pun­ki­ta­sol­la asetettuja strategisen tason tavoitteita.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Ohjelmat ja suunnitelmat

Ohjelmat ja suun­ni­tel­mat

Tornion kaupungissa laaditaan kaupunkistrategiaan perustuvia toteuttamisohjelmia ja -suunnitelmia. Ohjelmien ja suunnitelmien avulla ohjataan kaupungin kehittämistä ja toimintoja sekä tarkennetaan kaupunkitasolla asetettuja strategisen tason tavoitteita.

Konsernin yhteiset strategian to­teut­ta­mis­oh­jel­mat

Si­vis­tys­pal­ve­lut

Tekniset palvelut

Muut