Ympäristö

Ter­veel­li­sen ja turvallisen ympäristön yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tehdään Torniossa töitä monin tavoin.

Ym­pä­ris­tö­asiat koskevat meitä kaikkia

Terveellisen ja turvallisen ympäristön ylläpitämiseksi tehdään Torniossa töitä monin tavoin. Ympäristönsuojelu valvoo jätevesien käsittelyä ja ratkaisee ojituksiin liittyviä kiistoja. Maa-aines-  ja ympäristölupien avulla säädellään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Roskaamistapausten ilmaannuttua otetaan käyttöön jätelain mukaiset keinot.

Elintarviketurvallisuuden ja kokoontumistilojen terveellisyyden valvonnasta huolehtivat terveystarkastajat. Heiltä saa myös tietoa asumisterveysasioissa.

Eläinlääkinnästä saa avun niin tuotanto- kuin lemmikkieläinten vaivoihin. Eläinsuojeluasioissa on syytä ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin.

Kaupunkilaisilla on monenlaisia vaihtoehtoja luonnossa virkistäytymiseen. Meillä on retkeily- ja moottorikelkkareittejä. Veneilijöille, kalastajille, uimareille ja matonpesijöille on tarjottu omat mahdollisuutensa.

Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla leikkipuistoja ja koiraharrastajillekin oma puistonsa. Kaupungin puistot ja metsät sekä puunkaatoluvat kuuluvat myös toimialaamme.