Kielikoulu

Kielikoulu sijaitsee Haa­pa­ran­nal­la ja noudattaa ruot­sa­lais­ta kou­lu­jär­jes­tel­mää. Se on suunnattu etenkin lapsille ja vanhemmille, jotka ovat tietoisia kak­si­kie­li­syy­den monista eduista.

Kielikoulu (luokat 1‒9)

Tornio ja Haaparanta perustivat syksyllä 1989 yhteisen peruskoulun, Kielikoulun. Puolet koulun oppilaista on Torniosta, puolet Haaparannalta. Koulussa on vuosiluokat 1–9.

Kielikoulu sijaitsee Haaparannalla ja noudattaa ruotsalaista koulujärjestelmää. Se on suunnattu etenkin lapsille ja vanhemmille, jotka ovat tietoisia kaksikielisyyden monista eduista.

Yhtenä Kielikoulun tavoitteista on antaa oppilaille tietoja ja ymmärrystä yhteisestä kulttuuristamme ja historiastamme. Tavoitteena on myös välittää oppilaille kansainvälisyyttä sekä ymmärrystä ja kunnioitusta toisia kulttuureja kohtaan ja edistää yhteistyötä, ystävyyttä ja rauhaa.

Opetus Kielikoulussa tapahtuu pääasiassa oppilaan omalla äidinkielellä. Musiikissa, liikunnassa ja taideaineissa opetusryhmät saavat yhteistä opetusta molemmilla kielillä jo ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien. Pyrkimyksenä on järjestää paljon yhteisiä aktiviteetteja myös luokan ulkopuolella niin, että käytössä ovat aina molemmat kielet.

Naapurikielen opetuksessa (suomalaisille ruotsinkielessä, ruotsalaisille suomenkielissä) tavoitteena on, että oppilas kasvaa kaksikieliseksi ja osaa, haluaa ja uskaltaa käyttää rohkeasti myös naapurikieltä.

Kielikoulu kuuluu Haaparannalla lapsi- ja nuorisolautakunnan alaisuuteen, mutta sillä on myös oma hallitus, johon kuuluu edustajia molemmista kaupungeista.