Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Voit asioida myös verkossa. Olemme koonneet tälle sivulle sähköisenä tarjolla olevat palvelut ja lomakkeet.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Yhteystiedot ja asiointi » Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Voit asioida myös verkossa. Olemme koonneet tälle sivulle sähköisenä tarjolla olevat palvelut ja lomakkeet.

Asuminen, kaavat ja kiinteistöt, ra­ken­ta­mi­nen

Kiin­teis­tö­jen vi­kail­moi­tuk­set ti­la­pal­ve­luil­le

Hal­lin­to­pal­ve­lut

Kir­jas­to­pal­ve­lut

Kulttuuri

Lapin hy­vin­voin­tia­lue

Liikenne

Liikunta ja ulkoilu

Opetus ja koulutus

Päivähoito ja esiopetus

Pää­tök­sen­te­ko

Terveys

Työ, yrittäminen ja elinkeinot

Ympäristö, jätehuolto ja luonto

Ym­pä­ris­tö­ter­veys