Stads­sty­rel­se

Stads­sty­rel­sen leder stadens verksamhet.

Tornio stads­sty­rel­se

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet. Den ansvarar bland annat för stadens förvaltning och ekonomi, beredning och verkställighet av stadsstrategin samt den allmänna utvecklingen av staden.  Stadsstyrelsen ansvarar också för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och övervakar lagligheten.

Stadsstyrelsen bevakar stadens intresse samt företräder och för staden talan. Dessutom ansvarar stadsstyrelsen för näringslivs- och sysselsättningspolitik, områdesutveckling, externa relationer, gränssamarbete och kommunsamarbeten, markpolitik, stadens personalpolitik och stadens kommunikation.

Stadsstyrelsen har 11 ledamöter varav stadsfullmäktige väljer ut stadsstyrelsens ordförande och två vice ordförande. Varje ledamot har en personlig suppleant.