Ung­doms­ar­be­te

Vår uppgift är att stötta barn och ungdomar i deras växande, själv­stän­dig­het och delaktighet i olika livs­si­tu­a­tio­ner.

Framsida » Kultur och fritid » Ungdomsarbete

Tornios ung­doms­ar­be­te

Tornio stads ungdomsarbete stöttar barn och ungdomar i deras växande, självständighet och deltagande i olika livssituationer. Ungdomsarbete och -politik genomförs mångprofessionellt i samarbete med lokala myndigheter, skolor och läroanstalter samt med ungdomar, ungdomsförbund och andra sektorer som utför ungdomsarbete. Målgruppen för ungdomsarbetet är alla kommuninvånare under 29 år.

Den grundläggande uppgiften för ungdomsarbetet är att stötta ungdomars växande i olika livssituationer. Vi erbjuder mångsidig verksamhet för ungdomar på deras fritid. Målsättningen med ungdomsarbetet är att förebygga mobbing, främja hälsosamma levnadsvanor, glädje och kreativitet, utveckla självkänsla och goda interaktionsförmågor samt öka ungdomarnas delaktighet.

Ungdomsarbetet omfattar bl.a. pedagogisk handledning, verksamhetslokaler och hobbymöjligheter, stöd för ungdomsföreningar och ungdomsgrupper, kulturellt ungdomsarbete, skolungdomsarbete, främjandet av ungdomars möjligheter till delaktighet, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande missbruksarbete, arrangemang av läger, utflykter och evenemang samt information och rådgivning för ungdomar.

Ung­doms­gårds­verk­sam­het

Ungdomsarbetet har fem olika ungdomsgårdar. Verksamheten är avsedd för ungdomar från sjunde klass och uppåt. Ungdomsgårdar är platser där ungdomar kan vistas och spela spel, lyssna på musik, fika eller bara koppla av. På ungdomsgårdarna finns det också möjlighet att laga mat, baka, titta på film eller bara pyssla – beroende helt på ungdomarnas önskemål och intressen.

Det är frivilligt att delta i ungdomsgårdsverksamheten och man kan gå dit själv  eller med en kompis precis som man är.

Ungdomsgårdarnas utbildade ledare är till för ungdomarna. Tillsammans med dem kan ungdomarna prata om glädjeämnen eller om saker som tynger dem. Målet med ungdomsgårdsverksamheten är att stötta ungdomars fritidsverksamhet och nykterhet, öka ungdomars delaktighet samt erbjuda ungdomar en egen neutral mötesplats som grundar sig på jämlikhet.

På ungdomsgårdarna kan ungdomar köpa ett klubbkort som kostar 5 euro och ger olika förmåner och rabatter under verksamhetsåret.

Tornio stads ung­doms­går­dar

  • Ung­doms­hu­set Nuorkka i Pudas
  • Ung­doms­hu­set Messi/Spelhuset Serveri i Kiviranta
  • Ung­doms­hu­set Konkka i Kokkokangas
  • Aaltonen, In­for­ma­tions­cen­ter för ungdomar i stadens centrum
  • Lokalen Taukotupa för smågrupper i stadens centrum

Den rörliga ung­doms­går­den sommarbilen Kesäpösö

Den rörliga ungdomsgården “Sommarbilen” håller öppet maj, juni, juli från onsdag till lördag kl. 18–23.

Sommarbilen erbjuder olika aktiviteter för ungdomar på platser som de själva har önskat. I Sommarbilens utrustning ingår graffitiutrustning, konsolspel, förstärkare, grill samt utrustning för innebandy och frisbeegolf. I Sommarbilen finns också olika utomhusspel. Ungdomsledarna håller i aktiviteterna.  En vanlig sommarvecka i Sommarbilen har en särskild bydag och en juniordag. Två gånger i veckan kan ungdomarna beställa Sommarbilen till vilken plats som helst i Tornio. Sommarens veckoschema publiceras i maj.

Uppsökande ung­doms­ar­be­te

Uppsökande ungdomsarbete hjälper och stöttar Torniobor mellan 13–28 år i livets olika skeden, söker tillsammans med den unge svar på frågor och stöttar dem i frågor gällande skola, studier, militärtjänst och arbetsplats, fritidsintressen och hantering av vardag och livet i stort.

Ungdomarna själv, föräldrar eller anhöriga, olika myndigheter och personal från skola och läroanstalt kan kontakta uppsökande ungdomsarbete. Tjänsterna är frivilliga för ungdomarna.

Samarbetsnätverket kring uppsökande ungdomsarbete utgörs av kompetenta yrkesarbetare från olika branscher.

Ungdomars delaktighet

Med ungdomars delaktighet avses ungdomars rättighet och möjlighet att ta del av information och kunna påverka saker som gäller en själv. Barn och ungdomar kan påverka hur den egna levnadsmiljön utvecklas i skolan, på ungdomsgårdar och övrig ungdomsverksamhet genom att gå med i ett ungdomsråd, ta egna initiativ samt genom att delta i elevkårs- och organisationsverksamhet.

Ungdomsrådet, mer känd som Nune, är en rådgivning sammanställd av ungdomar, som framför idéer och förslag till alla, tar initativ i viktiga frågor, följer beslutsfattandet i staden samt uppmuntrar ungdomar att diskutera samhällsfrågor.

Klubb- och hob­by­verk­sam­het

Tornio ungdomsarbete anordnar många olika typer av klubb- och hobbyverksamhet för barn och unga i Tornio. I utbudet finns dans, media, olika motionsklubbar och allmänna klubbar, anime, film och internationalism. Klubbarna inleder sin verksamhet i början av september och avslutas i maj. Klubbdeltagarna är försäkrade under klubbtiden. Det krävs ingen anmälan till klubbarna – det räcker att man bara dyker upp. Om någon inte hittar någon lämplig klubb, kan man föreslå en ny klubb eller söka om att bli klubbledare om man vill.

Äxön-kvällar

Äxön-kvällar är avsedda för barn i årskurs 5-6. På kvällarna har man disco, lekar och spelar spel. Fritidsledarstuderande tillsammans med fritidsledare, ansvarar för dessa kvällar och för musiken står en proffs-DJ från Eventworks. Äxön-kvällar anordnas en gång i månaden fredagar kl. 18.30–21.30 finsk tid och man växlar mellan Tornio och Haparanda.

  • Tornio: Sali i Kokkokangas skola, Holmantie 21
  • Haparanda Ung­doms­hu­set Station, Järn­vägs­ga­tan 2

Ung­doms­ar­be­te i skolan

Ungdomsarbete i skolan är en form av ungdomsarbete där skolungdomsledaren arbetar på skolan, träffar unga, utvecklar samhörighet och ungdomarnas delaktighet samt stöttar ungdomarnas växande som en del av skolans vardag. Uppgifterna för skolungdomsledaren är varierande och växlar beroende på behoven i varje skola. Ungdomsarbetet ingår på många olika sätt i skolans vardag. Klasser delas in i grupper, man har medieverksamhet, förebyggande drog- och alkoholarbete och informationstillfällen. I samarbete med andra grundskolor, gymnasieskolor och läroanstalter anordnas olika sorters verksamhet.

In­ter­na­tio­nellt ung­doms­ar­be­te

Ungdomsarbete ger ungdomar möjligheter att ta del av internationella upplevelser. Vid utbyte av ungdomsgrupper får man möjlighet att uppleva olika kulturer och träffa andra ungdomar i andra länder samt själv vara värd för grupper från utlandet som besöker Tornio. Ungdomssamarbete över gränsen till Sverige är för oss vardagligt internationellt ungdomsarbete och mångkultur kan upplevas varje vecka på ungdomsgårdarna.

Kontaktuppgifter och ytterligare uppgifter om ungdomsarbete finns på adressen www.lanuti.fi/tornio samt på Facebook.