För­sko­le­un­der­vis­ning

För­sko­le­un­der­vis­ning­en är en verksamhet som stöttar barnets inlärning, utveckling och växande där man samtalar, leker, rör sig, testar saker, inhämtar information och löser problem.

För­sko­le­un­der­vis­ning i Tornio

Den avgiftsfria förskoleundervisningen som kommunen erbjuder är avsedd för alla barn året innan läroplikten börjar.  Förskoleundervisningen är en verksamhet som stöttar barnets inlärning, utveckling och växande där man samtalar, leker, rör sig, testar saker, inhämtar information och löser problem.

I förskoleundervisningen arbetar man med att stärka barnets självkänsla och erbjuder positiva inlärningsupplevelser samt interaktion med barn i samma ålder. Undervisningens gemensamma mål och inlärningskoncept är: de många olika uttrycksformerna, språkets rika värld, jag och vårt samfund, jag undersöker och verkar i min miljö samt växer och utvecklas.

Anmälan till förskolan

Dokument som styr för­sko­le­un­der­vis­ning­en

De nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan samt Tornios förskoleundervisningsplan styr planering och förverkligande av förskoleundervisningen.  I varje grupp utförs dessutom en noggrannare verksamhetsplan för höst och vår.  Tillsammans med föräldrarna upprättas en individuell plan för barnets förskoleundervisning.

Dagvård och för­sko­le­un­der­vis­ning

Om familjen utöver förskoleundervisningen också behöver dagvård, debiteras en vårdavgift. Dagvården sker i förskoleundervisningens lokaler. Under semestertider anordnas inte avgiftsfri förskoleundervisning. Om barnet behöver dagvård under semestertider, debiteras en avgift baserad på heldagskostnad. Semestertiderna följer huvudsakligen skolornas lov.

Elvernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

För­sko­le­un­der­vis­nings­plat­ser

Förskoleundervisningen sker i närbelägna skolor i området.  Ett barn i behov av särskilt anpassat stöd placeras i en närskola eller i förskolegrupp i Tornionseutu skola.