Näringsliv och arbete

Ha­pa­ran­da­Tor­nio ligger vid svensk­fins­ka gränsen och är en betydande handels- och in­du­stri­cent­rum.

Framsida » Näringsliv och arbete » Näringsliv och arbete

En stad, två länder – gränslös tänkade förenar

HaparandaTornio med sina 32 500 invånare och 2 500 företag ligger vid svenskfinska gränsen och är en betydande handels- och industricentrum.

Haparanda och Torneå ligger i centrum av flera geografiska samarbetsområden – Barentsregionen, Nordkalotten och Bottenviksbågen. Städerna och deras invånare har sedan långt tillbaka haft ett tätt socialt och kulturellt utbyte inom många olika områden. Detta har lett till ett konkret och unikt samarbete med satsningar på gemensam planering av städernas framtida utveckling och resursanvändning – tvillingstädernas gemensamma vision.

Vi har ett utmärkt logistiskt läge, hos oss möts alla former av trafikslag. Gränsområdet har därför blivit en mötesplats och mitt på riksgränsen håller en ny stadskärna att ta form.

Två länders möjligheter nära till hands

Inom 30 kilometers radie bor det ca 70 000 människor. De företag som verkar på området tillhör metall- och träindustrin, livsmedelindustrin, handel och besöksnäring. Gränsområdets ständigt expanderande handelscentra besöks årligen av ca 3 miljoner besökare.

Ett bra läge är en förutsättning för lyckad affärsverksamhet. Haparanda Tornio är i det avseende överlägsen och kan erbjuda unika möjligheter för nya trafik- och logistiktjänster. Universitetsstäderna Uleåborg, Luleå och Rovaniemi finns alla inom en radie av 120 kilometer från HaparandaTornio, mitt på Bottenvikspågen med sina 700 000 invånare. Man uppskattar gränsövergångarna till 14 miljoner människor årligen, vilket gör Tornio Finlands livligaste gräns för landtrafikförbindelse. Internationell mötesplats HaparandaTornio har stark dragningskraft för hela Nordkalottområdet, där det bor ca 2 miljoner invånare.