Små­barnspe­da­go­gis­ka tjänster

Målet med små­barnspe­da­go­gi­ken är att stötta barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja dess väl­be­fin­nan­de.

Framsida » Fostran och undervisning » Småbarnspedagogiska tjänster

Små­barnspe­da­go­gik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fotstra, undervisning och vard av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stötta barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja dess välbefinnande.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som övriga småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekverksamhet. I Tornio genomförs en plan för småbarnspedagogik i enlighet med lagen som infördes den 1 augusti 2017. I förskolor och familjedagvård upprättas en personlig plan för småbarnspedagogik för alla barn.

Alla barn i skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Barnets föräldrar beslutar om barnets deltagande i småbarnspedagogiken.  Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken. Från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Öppen små­barnspe­da­go­gik

I Tornio arrangeras öppen småbarnspedagogik i Familjens hus. Den öppna småbarnspedagogiken är avsedd för hemmavarande barn och föräldrar. Verksamheten riktar sig till familjer som inte har behov av småbarnspedagogik varje dag eller på heltid. Den öppna småbarnspedagogiken erbjuder barn lekkamrater och mångsidiga aktiviteter och en möjlighet för vuxna att träffa andra vuxna.