Aines konstmuseum

Av kärlek till konst

Aines konstmuseums tillkomst härrör från Torneåparet Eila och Veli Aines kärlek till konst. Ett decennielångt konstsamlande ledde till grundandet av Aines Bildkonststiftelse år 1974 samt 1986 till öppnandet av ett av Torneå stad ägt konstmuseum för allmänheten. Aines Bildkonststiftelses samling omfattar en samling av finsk konst och den inrymmer flera av den finska bildkonstens pärlor: Elin Danielsson-Gambogis Självporträtt (Omakuva, 1899), Werner Holmbergs Midsommarnatt i Torneå (Juhannusyö Torniossa, ca. 1850), Unto Pusas Stora Ida (Iso Iita, 1873), Tyko Sallinens Husförhör (Kinkerit, 1919), och så vidare.

Man strävar efter att köpa in bland annat modern nordfinsk konst till konstmuseets egen samling.  De permanenta utställningarna består av Aines Bildkonststiftelses och Aines konstmuseums samlingar.  De tillfälliga utställningarna fördjupar synen på konstmuseets egna samlingar och regionens konst men via dem fås också utländska utställningar till Torneå.

Konstmuseet finns till för allmänheten

Aines konstmuseums ambition är att göra konstmuseet till en plats som alla kan besöka, oavsett skillnader mellan människor. Vår ambition är att undanröja hinder för att kunna röra sig, för att se, för att höra och för att förstå – men också hinder som hör samman med våra attityder och fantasier. Vår ambition är att konstmuseet ska väcka tankar hos människor och erbjuda nya fenomen och synvinklar.

Konstmuseet finns till för människor.  På konstmuseet förmedlar man tolkningar – funderar högt. Man avslöjar inte den slutgiltiga sanningen utan erbjuder en stig längs vilken man kan vandra, för till ett konstverk leder flera stigar. Beslutet att närma sig ett konstverk fattas dock av betraktaren själv. Sätten att närma sig ett konstverk är lika många som det finns människor. Alla stigar leder till ett och samma; till mötet mellan människan och konstverket.  Det är människorna som gör konstmuseet till en mötesplats.

 

Back to the top