Aines konstmuseum

Framsida » Kultur och fritid » Aines konstmuseum

Aines konstmuseum

Aines konstmuseums tillkomst härrör från Torneåparet Eila och Veli Aines kärlek till konst. Ett decennielångt konstsamlande ledde till grundandet av Aines Bildkonststiftelse år 1974 samt 1986 till öppnandet av ett av Torneå stad ägt konstmuseum för allmänheten. Aines Bildkonststiftelses samling omfattar en samling av finsk konst och den inrymmer flera av den finska bildkonstens pärlor.

Aines konstmuseums ambition är att göra konstmuseet till en plats som alla kan besöka, oavsett skillnader mellan människor. Vår ambition är att undanröja hinder för att kunna röra sig, för att se, för att höra och för att förstå – men också hinder som hör samman med våra attityder och fantasier. Vår ambition är att konstmuseet ska väcka tankar hos människor och erbjuda nya fenomen och synvinklar.

Aines konstmuseum erbjudar ett brett konst- och kulturutbud med hög kvalité där barn och unga är en prioriterad målgrupp. För barngrupper från Torneå daghem och skolor ordnar vi gratis verkstäder året om. Verkstadsprogrammet ger en mångsidig och intressant inblick i museets samlingar och de aktuella utställningarna.

Aktuell ut­ställ­ning­ar

Kommande evenemang

Mer information kommer snart