Kuutti Lavonen – Seglats till tystnaden

Framsida » Kultur och fritid » Aines konstmuseum » Utställningar » Kuutti Lavonen – Seglats till tystnaden

Kuutti Lavonen – Seglats till tystnaden 24.5.–29.9.2024

Kuutti Lavonen, Vedenisäntä (Neptunus), Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma / Rovaniemen taidemuseo

När man betraktar Kuutti Lavonens verk kan man nästan höra klanger från fjärran. Verken bär på en känsla av tidens gång, linjen frammanar det förgängliga. I Lavonens verk innehåller avbildningen av människan ofta hänvisningar till antika kulturer och konsthistorien.

Utställningens namn Seglats till tystnaden syftar på rörelse och ljudets avtagande, att glida bort. Lavonens verk erbjuder betraktaren en viloplats, ett ögonblick av segling där tystnaden framträder som en upplevelse av skönhet. I Lavonens verk förenar hänvisningarna till renässansens och barockens konst dem med större konsthistoriska sammanhang.

Seglats till tystnaden presenterar konstnären, grafikern, professorn och fotografen Kuutti Lavonens (f. 1960) omfattande produktion från flera decennier ur olika samlingar samt nyare verk. Den poetiska helheten belyser konstnärens mångsidiga och långa karriär.

I Kuutti Lavonens verk sjunger även tystnaden.

Kuutti Lavonen – Seglats till tystnaden
24.5.–29.9.2024