Kollektivtrafiken i Tornio

Tornio är en livlig gränsstad som tillsammans med Sveriges Haparanda utgör det logistiska centret för Bottenviksbågen. Här finns tillgång till två länders mångsidiga trafiktjänster.

I städernas gemensamma resecentrum, som finns på Krannigatan, förenas de nationella kollektivtrafiksystemen i Finland och Sverige.

Kollektivtrafiken som sträcker sig till Haparanda gör det enkelt att resa mellan länderna. Båda länders rikstrafikanslutningar betjänar invånarna och resenärerna i området. Tågresenärer har tillgång till Kemis järnvägsstation (27 km) samt hållplatsen vid Tornio Itäinen i Torppis stadsdel (3 km från centrum) som fungerar som ett stopp för tåg som kör mot Kolari.

De närmaste tågstationerna på den svenska sidan ligger i Luleå (130 km) och i Boden (130 km). Områdets flygresenärer betjänas av Kemi-Tornios flygplats (20 km). Den närmaste svenska flygplatsen ligger i Luleå.

Back to the top