Business Tornio fö­re­tags­tjäns­ter

Business Tornio är ett nä­rings­livs­ut­veck­lings­bo­lag som ägs av Torneå stad tillsammans med små och medelstora företag i regionen.

Framsida » Näringsliv och arbete » Näringsliv och arbete » Business Tornio företagstjänster

Business Tornio fö­re­tags­tjäns­ter

Business Tornio råder och handleder företag i alla ärenden som anknyter till att starta ett företag, att etablera sig på orten och att utveckla verksamheten. Business Tornio har ett nära samarbete med Haparanda stads tillväxtenhet, vilket gör att också de svenska företagstjänsterna och expertnätverken står till företagens förfogande.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt- och utvecklingstjänsterna är avsedda för aktiva företag som utvecklar sin verksamhet och som söker tillväxt eller vill utveckla en nyt, innovativ affärsidé. Business Tornio kartlägger servicebehovet och hjälper till att hitta lokaler, samarbetspartners och expertnätverk samt att kartlägga finansieringsmöjligheter.

Eta­ble­rings­tjäns­ter

Stadsregionen TornioHaparandas utmärkta läge, omfattande urval av företagstomter och lokaler samt goda trafikförbindelser erbjuder företag utmärkta möjligheter till framgång.

Torneå stads näringsgrupp kan snabbt svara mot företagens etableringsbehov, eftersom näringsgruppen består av personer som ansvarar för utveckling av stadens näringsgrenar, markanvändning samt försäljning och hyrning av tomter.

Gräns­tjäns­ten

Planerar du att starta ett företag eller att udvidga verksamheten över gränsen? Vill du rekrytera från ett annat land? Behöver du hjälp med att hitta rätt myndighet eller vet du inte hur du ska gå till väga? Gränstjänsten hjälper dig framåt.