Stad och förvaltning

Framsida » Stad och förvaltning
 • Beslutsfattande

  Be­sluts­fat­tan­de

  På de här sidorna hittar du information om beslutsfattande.

 • Delta och påverka

  Delta och påverka

  Kommuninvånarna har ofta möjlighet att påverka vad som händer i deras hemkommun samt lägga fram sina åsikter och förslag till stadens tjänstemän och beslutsfattare.

 • Information om Torneå

  Information om Torneå

  Torneå är en attraktiv gränsstad med lyckliga invånare, förnybara tjänster och framgångsrika företag.

 • Kontaktuppgifter

  Kon­takt­upp­gif­ter

  Du kan ringa, besöka eller skicka meddelande via webben till staden. När du vill oss på staden något är Kompassi din första kontakt. Tornios stads registratorskontor tar emot dokument, noterar dem i ärendehanteringssystemet och vidarebefordrar dem för hantering.

 • Organisation

  Or­ga­ni­sa­tion

  Tornio stads högst beslutande organ är stadsfullmäktige. Stadsdirektören leder stadens myndighetsorganisation.