Kol­lek­tiv­tra­fik i stads­om­rå­det

I Tornio och Haparanda finns tillgång till mångsidiga tra­fik­tjäns­ter för två länder samt an­slut­ning­ar i alla riktningar.

Framsida » Boende och miljö » Trafik och gator » Kollektivtrafik i stadsområdet

Kol­lek­tiv­tra­fik i stads­om­rå­det

Tornios stadsområde trafikeras av Stadslinjen. Lokaltrafiken kompletteras av anropsstyrd kollektivtrafik.

Den regionala busstrafiken ansvarar för transportbehoven i såväl glesbygdsområdet som för anslutningarna till närliggande kommuner.  Sydvästra Lapplands kollektivtrafikenhet ansvarar i samarbete med kommuner och transportföretag för kollektivtrafiken i områdena Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo och Tervola.

Anropsstyrd kol­lek­tiv­tra­fik

Anropsstyrd kollektivtrafik kompletterar lokaltrafiken i Tornio stad och är öppen för alla.

Anropsstyrd trafik är framförallt till för de kommuninvånare som har svårt att klara av att åka med kollektivtrafiken eller som bor utanför kollektivtrafiktjänsterna.  Anropsstyrd kollektivtrafik kompletterar lokaltrafiken i Tornio stad och är öppen för alla.

Resan kan beställas av föraren gången innan eller dagen före resan.

Kunder som omfattas av handikappservicelagen och socialvårdslagen kan få åka gratis mot uppvisande av sitt beslut för transportstöd. Det går att betala med kontanter, bankkort, kreditkort och resekort som Matkahuolto säljer.