En gränsstad med älv och hav

I Tornios stadsområde – liksom i hela Tornedalen – härskar Torne älv med sina bifloder. Staden ligger vid mynningen till Torne älv vid Bottenviken. Torne älv har blivit känt för sitt rikliga laxbestånd. Den är också Europas längsta fritt strömmande älv. Lokalborna kallar den för Väylä. Torne älv är en viktig del i Tornedalens kultur.

Staden som grundades 1621 firade sitt 400-års jubileum under hela 2021. Redan på 1500-talet utformades Tornio till centrum för handeln i Lappland och under 168 år var den världens nordligaste stad.  Den viktigaste vändpunkten i Tornios historia var år 1809 då man drog en statsgräns i Torne älv och Tornio blev en gränsstad. Samtidigt avskildes östra stranden av Torne älv från Sverige och gränsen delade upp marker, vattendrag, släkter och församlingar. Tornedalens ursprungligen finskspråkiga befolkning delades artificiellt upp i två stater.

Området har under årens lopp utvecklats till en mötesplats för det finska och svenska språket och kulturen. 1821 grundades Haparanda på Sveriges sida och har under ett par hundra års tid  utvecklats till att bli en viktig samarbetspartner. Idag bildar Haparanda och Tornio tvillingstaden TornioHaparanda.

Back to the top