Biblioteket

Tornio stads­bib­li­o­tek betjänar sina kunder på Länsiranta på hu­vud­bib­li­o­te­ket som ligger nära den svenska gränsen samt med bib­li­o­teks­bus­sen som kör runt i Tornio.

Framsida » Kultur och fritid » Biblioteket

Tornio stads­bib­li­o­tek

Tornio stadsbibliotek betjänar alla Tornio-bor och besökare i området på adressen Torikatu 2. Biblioteket ligger nära den svenska gränsen i en byggnad som kallas Rajakartano i byggnadens andra ände ligger Aines konstmuseum.

Biblioteksbussen betjänar Tornios förskolor och skolor samt invånarna i byarna. Udda och jämna veckor har olika tidtabeller dvs. man stannar vid varje hållplats varannan vecka.

På biblioteket kan du läsa tidskrifter och böcker, söka information om olika ämnen, delta i evenemang som biblioteket anordnar eller låna material.

Materialet som finns tillgängligt på Tornio stadsbibliotek är huvudsakligen finskspråkigt men vi har också material på bland annat engelska och svenska. Via ett mångspråkigt bibliotek har vi alltid en varierande samling litteratur på andra språk och vi kan beställa mer efter kundernas behov.

Haparandas stadsbibliotek ligger cirka en kilometer från Tornio stadsbibliotek och dess tjänster och samlingar finns fritt tillgängliga för alla att använda. Materialet som tillhör Haparandas stadsbiblioteks samlingar är huvudsakligen svenskspråkiga.

Bib­li­o­tekskort

För att få låna material hos oss behöver du ett bibliotekskort. Tornio stadsbibliotek ingår i  sammanslagningen av Lapplands bibliotek som har ett gemensamt bibliotekskort, materialdatabas och användningsregler. Bibliotekskortet för Lappland gäller för lån av material på alla kommun- och stadsbibliotek i Lapplands landskap.

Bibliotekskortet är gratis. Bibliotekskortet kan överlåtas till personer som har postadress i någon av de nordiska länderna. För att få ett bibliotekskort ska man uppvisa ett personbevis på biblioteket. Barn under 15 år behöver målsmans tillstånd för att få ett bibliotekskort.

Utlåningstiderna av material varierar mellan 7–28 dygn beroende på typ av material.

Övriga tjänster

Utöver det material som finns på biblioteket erbjuder Lapplands bibliotek också sina besökare e-böcker och olika databaser. En del av e-böckerna och databaserna kan du använda via internet med koden på ditt bibliotekskort. En del av databaserna kan endast användas på biblioteket. Där finns t.ex. PressReader, Naxos Music Library och Naxos Spoken Word.

På biblioteken kan man också använda datorer för att surfa på Internet eller arbeta, skanna, skriva ut samt kopiera. Det är gratis att använda datorerna. En liten avgift tas ut för scanning, utskrifter och kopiering.

Besökarna har också tillgång till läsutrustning för mikrofilmer och -kort, digitaliseringsutrustning för VHS och LP-skivor samt spelkonsol för PlayStation 4 och induktionsslinga.

Biblioteket anordnar regelbundet olika evenemang för sina besökare såsom sagostunder och författarbesök. Vad gäller kommande evenemang och andra aktuella händelser så informerar vi om dem på Tornio stads webbplats, på bibliotekets egna Facebook-sidor samt i bibliotekets lokaler.